Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Så här har vi arbetat med medborgarlöftet i Flens kommun

Polisen och Flens kommun arbetar gemensamt för att införliva de medborgarlöften man åtagit sig. Här är en sammanfattning av polisens arbete med medborgarlöftesarbetet mellan januari och sista april 2017.

Lokalpolisområde Katrineholm (Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun) har sedan den 1 januari ett s.k. medborgarlöfte i Flens kommun med målsättningen att öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott vid resecentrum, Sveaparken och centrum i Flen.

Medborgarlöftet är något som polisen åtar sig att göra för att komma tillrätta med ett problem som medborgarna upplever i sin vardag.

Årligen genomförs s.k. tertialuppföljningar där polisen redogör hur det går i arbetet med medborgarlöftena. Var fjärde månad görs en sammanställning av vilka insatser vi inom polisen har gjort beträffande medborgarlöftena.


• Under perioden har polisen genomfört drygt sextio fotpatruller i centrala Flen. Dessutom har polisen genomfört drygt trettio trafikkontroller i centrala Flen under samma period.
• Polisen har under samma period genomfört insatser för att förebygga förekomsten av narkotika. Flertalet personer har rapporterats och beslag av narkotika har gjorts i centrala Flen.
• Flens kommun har fortsatt det brottsförebyggande arbetet bl.a. genom Trygg vuxen, vilket innebär veckovisa aktiviteter. En del av dessa aktiviter har skett i område kring centrum i Flen.
• Kommunen arbetar aktivt med att få till kameraövervakning i gångtunneln vid Järnvägsstation.
• Polisen och Flens kommun har tillsammans haft medborgardialoger i centrala Flen under mars månad.

Kontakt: Kommunpolis Dennis Ejdvinsson, tel: 010-56 69181

Till toppen