Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Så här har vi jobbat med medborgarlöften under årets första kvartal

Polisen och Strängnäs kommun arbetar gemensamt för att införliva de medborgarlöften man åtagit sig. Här är en sammanfattning av polisens arbete med Strängnäs medborgarlöften mellan januari och sista april 2017.

Årligen genomförs s.k. tertialuppföljningar där polisen redogör hur det går i arbetet med medborgarlöftena. Var fjärde månad görs en sammanställning av vilka insatser vi inom polisen har gjort beträffande medborgarlöftena.

 • Flertalet möten mellan kommun och polis och andra samvekransaktörer.
 • Samverkan med socialtjänsten
 • Linköpingsmodellen (ungdomar och narkotika)
 • Trygghetsvandringar (öka tryggheten inom kommunen)
 • Trafikvandringar (se över trafikmiljön inom kommunen i samverkan med kommunen)
 • Fotpatruller inom Strängnäs kommun – med inriktning trygghetskapande, synlighet
 • Fastighetsägarnätverk (trygghetsfrågor i bostadsområdena)
 • Medborgardialoger (dialog med medborgarna beträffande tryggheten inom kommunen)
 • Flertalet strukturerade samverkansmöten med skolor inom Strängnäs kommun
 • Samverkan mellan kommun och polis för att etablera de lokala BRÅ i Stallarholmen, Åker och Marifred
 • Samverkan med migrationsverket gällande flyktingboenden i Strängnäs kommun
 • Samverkansmöte med kommunen på temat  Trygghet på perrong, om nya resecentrum.
 • Polisvolontärer har varit aktiva under perioden med trygghetskapande arbete.
 • Flertalet trafikkontroller av ingripandeverksamhet, områdespolis samt trafikenheten. Senaste stora satsningen var trafiknykterhetens dag 18 Maj.

 ”Det pågår mycket bra polisiär verksamhet inom strängnäspolisen inte minst i avseendet med medborgarlöftena. Det arbetas aktivt med att upprätthålla de löften som vi inom polisen lovat invånarna i Strängnäs att vi ska arbeta med. Medborgarlöftena upprättas bland annat utifrån de medborgardialoger som genomförs årligen” säger Peter Sigurd, kommunpolis i Strängnäs.

Om medborgarlöftena i Strängnäs
Fokus för strängnäspolisen, då främst kommunpolis och områdespolis, är idag arbetet med ungdomar och droger, där det finns en tät samverkan med socialtjänsten.

Polisen och Strängnäs kommun arbetar tillsammans för att kommunen ska bli en tryggare plats att bo, leva och verka i. För att ytterligare förstärka samverkan och utveckla kommunens demokratiarbete, har kommunen och polisen enats om ett eller flera årliga medborgarlöften. I dagsläget finns sju stycken medborgarlöften och de är följande.

Om medborgarlöftena i Strängnäs
Fokus för strängnäspolisen, då främst kommunpolis och områdespolis, är idag arbetet med ungdomar och droger, där det finns en tät samverkan med socialtjänsten.

Polisen och Strängnäs kommun arbetar tillsammans för att kommunen ska bli en tryggare plats att bo, leva och verka i. För att ytterligare förstärka samverkan och utveckla kommunens demokratiarbete, har kommunen och polisen enats om ett eller flera årliga medborgarlöften. I dagsläget finns sju stycken medborgarlöften och de är följande.

1: Förebyggande av störningar i trafiken genom närvaro och synlighet; riktad trafikkontroll.

2: Samverkan med Strängnäs kommun "trafikvandring".

3: Samverkan med Strängnäs kommun beträffande unga som samlas i grupper, stör ordningen, begår brott och skapar otrygghet.

4: Trygghetsvandring/ uppföljning trygghetsvandring Strängnäs

5: Trygghetsvandring/ uppföljning trygghetsvandring Mariefred

6: Trygghetsvandring/ uppföljning trygghetsvandring Åkers Styckebruk

7: Trygghetsvandring/ uppföljning trygghetsvandring Stallarholmen

Vid frågor: Kontakta Peter Sigurd, kommunpolis i Strängnäs på email: peter.sigurd@polisen.se

Till toppen