Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Så ska bildelsstölder av internationella ligor stoppas

Internationella brottsnätverk som stjäl fordon och bildelar bland annat i Sverige gör, enligt Europol, vinster på 45 miljarder kronor per år. – Vi vill göra Sverige till en oattraktiv marknad, säger Niklas Holmgren, polisens underrättelsesektion.

Brottsligheten har också gått ner jämfört med förra året. I Stockholm har den minskat med ungefär 60 procent men är fortfarande kvar på en hög nivå.

– Den 1–11maj genomfördes 78 stölder i Stockholmsområdet, säger Hans Claesson på nationella operativa avdelningens utredningssektion.

Det är karakteristiskt för den här typen av brottslighet. Snabbt in och snabbt ut genom ett välorganiserat arrangemang.

Sverige särskilt drabbat

Sverige utmärker sig som särskilt drabbat av den här typen av brottslighet men också Tyskland och Storbritannien har problem i liknande omfattning. I Sverige är det brottsnätverk med säte i staden Kaunas i Litauen som står för en stor del av fordons- och bildelsstölder.

Skadekostnader för fordonsbrott i Sverige bedöms vara 800 miljoner kronor per år. Ett av de mest drabbade bilmärken är BMW.

– BMW och försäkringsbolaget IF har startat en arbetsgrupp där polisen också är med. En av satsningarna är att dna-märka stöldbegärliga delar i alla nya bilar som säljs i Sverige, säger Ville Paloheimo, kommissarie på underrättelsesektionen vid nationella operativa avdelningen

Syftet med att märka alla bilar som säljs i Sverige är dels att det ska avskräcka tjuvarna, att delarna kan knytas till en specifik brottsanmälan och att den Litauiska polisen snabbt ska kunna ta gods i beslag. Märk-dna detekteras genom UV-ljus.

Operation Boston

– Det visade sig dock att polisen i Kaunas saknade både kunskap, rutiner och utrustning för att hitta de dolda dna-markeringarna, säger Ville Paloheimo.

Sedan i höstas pågår Operation Boston som är en nationell insats mot fordonsrelaterad brottslighet. Målet är att identifiera och lagföra de personer och brottsnätverk som ligger bakom det stora antalet stölder som begås i Sverige. Ett annat av målen är att försöka få till lagföring mot personer i Litauen.

Som ett led i det arbetet åkte svensk polis till Kaunas och genomförde en utbildningsinsats och mindre operation

– Vi genomförde kontroller på en bilskrot och en bilmarknad. Där hittade vi inget stulet gods med dna-märkning. Däremot hade polisen i Kaunas sedan tidigare ett beslag på 50 bildelar. Bland dem fick vi träff på 17 delar som stulits i Sverige och nu kunde återföras, säger Niklas Holmgren, underrättelsesektionen vid nationella operativa avdelningen:

– Genom att visa upp utrustningen hoppas vi få en brottsförebyggande effekt. Målet är att göra Sverige till en oattraktiv marknad.

 

Till toppen