Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Skadestånd för kringresanderegistret

Justitiekanslern, JK, har idag beslutat att inte överklaga hovrättsdomen om det så kallade kringresanderegistret. De som vill ansöka om skadestånd kan nu göra det till JK.

JK har tidigare beslutat att alla som fanns med i det så kallade Kringresanderegistret har rätt till 5 000 kr. Elva av dessa personer stämde staten och Svea hovrätt gav var och en av dem rätt att få ytterligare 30 000 kr.

JK har nu bestämt sig för att inte överklaga hovrättens dom. JK har också bestämt att hovrättens dom innebär att alla som fanns med i registret har rätt till ytterligare 30 000 kr. Den som fanns med i registret och som inte tidigare har fått skadestånd med 5 000 kr kan nu få ersättning med 35 000 kr.

Den som fanns med i registret och som vill ha ersättning måste ansöka om detta hos JK.

Ansökan görs via en ansökningsblanket som finns att ladda ner på JK:s webbplats: www.jk.se

JK ska pröva ansökningarna vartefter de kommer in och har som målsättning att de flesta ska få sitt beslut under hösten och vintern 2017. När JK har fattat beslut om någon har rätt till ersättning skickas beslutet till Polismyndigheten som kommer att betala ut ersättningen cirka 14 dagar efter JK:s beslutsdatum.

Totalt förekom 4 673 personer i registret. För den tidigare ersättningen om 5 000 kronor inkom 3 138 anspråk till JK, varav 2 888 har fått ersättning.

JK:s principbeslut om Kringresanderegistret

Utvecklingsarbete kring register

Läs mer om polisens arbete för att säkerställa en rättssäker hantering av personuppgifter i polisens verksamhet: Ny dom angående kringresanderegistret

 

Till toppen