Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Tillsammans för trygga evenemang

I dag medverkar polisen i den första av fyra utbildningsträffar för evenemangsarrangörer. Träffarna är en del av ett långsiktigt samverkansarbete för trygga och säkra evenemang.

Polisen medverkar för att utbilda och informera arrangörer om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder under evenemang. Det kan handla om åtgärder mot fickstölder, förfalskade biljetter, sexuella ofredanden och ordningsstörningar.

Nationell kunskapsbank

Träffarna ska också fånga arrangörernas erfarenheter till den nationella kunskapsbank som håller på att byggas upp med olika metoder och åtgärder för trygga och säkra evenemang.

– Varje evenemang är unikt men det finns också likheter och därmed erfarenheter som andra kan ha nytta av. Därför är vi angelägna att få input från så många arrangörer som möjligt, säger polismästaren Emelie Kullmyr.

Arrangörsträffarna är ett resultat av det utvecklingsarbete som polisen bedriver tillsammans med arrangörerna via intresseorganisationen Livemusik Sverige, länsstyrelserna och RFSU.

– Syftet är att ta tillvara vår gemensamma kunskap och erfarenhet och samverka på ett strukturerat sätt för trygga och säkra evenemang, säger Emelie Kullmyr.

Beprövad modell

Samverkan mellan de olika aktörerna sker enligt en beprövad samverkansmodell framtagen av Brottsförebyggande rådet (Brå). Den innebär att i god tid ta fram en gemensam lägesbild kring evenemanget, identifiera problem och risker, hitta orsakerna bakom och tillsammans bestämma vilka åtgärder som behöver genomföras.

Utbildningsträffarna för arrangörer genomförs i Malmö, Göteborg, Stockholm och Skellefteå under maj månad.

Till toppen