Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

23 frihetberövade efter tillslag mot byggarbetsplatser

I en aktion mot arbetsexploatering, kontrollerades 390 personer. Tjugo personer omhändertogs för brott mot utlänningslagen eftersom de arbetade utan tillstånd. Två personer medtogs till polisstation. En person greps för användande av ett falskt körkort.

– Polisens fokus har varit att ingripa mot verksamhet som innebär en otillbörlig exploatering av arbetskraft, säger Emil Eisersjö, nationella operativa avdelningen.

Ingen förundersökning inleddes angående människohandel, men däremot har ett antal andra förundersökningar gällande brott inletts, sanktionsavgifter har utfärdats på grund arbetsmiljöbrister och andra brister på arbetsplatsens som indikerar en arbetskraftsexploatering.

Användning av så kallad svart arbetskraft är ett sätt för arbetsgivaren att undkomma skatter och sociala avgifter, men det kan också vara en indikering på ett otillbörligt utnyttjande av den enskilde arbetaren.

– Arbetsgivare har en skyldighet att kontrollera att arbetstagaren  har arbetstillstånd och rätt att vistas i landet, säger Emil Eisersjö.

I den EU-gemensamma insatsen deltog förutom polisen även Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten samt den nationella samordnaren för människohandel på Länsstyrelsen i Stockholm.

– Resultatet av den gemensamma insatsen, visar på nyttan av en samverkan mellan olika myndigheter när det gäller att motverka den osund konkurrens och exploatering  av människor, säger Emil Eisersjö.

Till toppen