Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Alarmerande läge kräver nationella resurser

Regionpolischef Ulf Johansson har begärt resursförstärkning av rikspolischefen efter de senaste dagarnas dödsskjutningar i region Stockholm. En omdisponering av regionens egna resurser verkställs nu. Den informationen gavs på en pressträff på torsdagen.

– Jag har idag fört samtal med rikspolischefen om resursförstärkning, och vår begäran kommer att hanteras av nationella operativa avdelningen, sade Ulf Johansson, som betonade allvaret i situationen inför de 20-tal närvarande journalisterna.

– Utvecklingen är alarmerande och mycket allvarlig. Det har högsta prioritet att gripa gärningsmännen och stoppa skjutningarna.

Polisområdeschef Patrick Ungsäter, som också är kommenderingschef för den särskilda händelsen med anledning av de två morden i Kista på onsdagskvällen, redogjorde för vikten av civilsamhällets engagemang men också för behovet av insatser från stadsdelar, kommuner, socialtjänst och skolor.

– Vi ska gripa gärningsmännen, förhindra nya våldsbrott, finnas på plats så att allmänheten känner sig trygg och säker, och fokusera på att ta hand om brottsoffer och våra anställda som varit med vid dessa traumatiska händelser.

På frågor om vilka risker det inträffade innebär för allmänheten svarade Patrick Ungsäter att brotten begås i isolerade gängmiljöer med kända konflikter.

Gunnar Appelgren, som samordnar regionens initiativ i de särskilt prioriterade områdena, redogjorde för att regionen nu utreder 47 mord och 57 mordförsök. 17 skjutningar har inträffat i år med sju döda och 14 skadade som följd. Därtill utreds för närvarande 436 andra grova brott.

– Vi har tolv pågående konflikthärdar i polisområdena Stockholm nord och Stockholm syd, vi försöker att intensifiera arbetet med att gå in ännu hårdare i miljön och att få tag i vapen och handgranater.

På medias frågor om det finns en risk för att situationen eskalerar, var svaret ja.
– Det vanliga är vedergällningar, och det gör vi allt för att avvärja, sa Patrick Ungsäter.

Till toppen