Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Anställd på Bombardier i Sverige häktad

En anställd på Bombardier i Sverige har i dag häktats vid Stockholms tingsrätt, misstänkt för grovt givande av muta.

Mutmisstanken består i att de myndighetspersoner i Azerbaijan som samarbetade med Bombardier fått belöningar för att ha gynnat Bombardier i upphandlingen. Bevisen, i form av e-postmeddelanden, säkrades i oktober 2016 vid en husrannsakan hos Bombardier i Sverige.

Utredningen bedrivs vid Korruptionsgruppen på Nationella operativa avdelningen, Noa.

Korruptionsgruppen är en nationell resurs med funktionsansvar för mutbrott.
Man utreder de brott som ankommer på Riksenheten mot korruption, RMK, vid Åklagarmyndigheten. Gruppen består av utredare och ekonomer. Vid behov tas det in stöd från annan verksamhet som it-forensik, analys, administration samt underrättelse.

 Det som kännetecknar ärendetypen är stora informationsmängder, att brotten är svårbevisade och att de ofta har internationella kopplingar, säger Niclas Carlsson, gruppchef nationella korruptionsgruppen på Noa.

Exempel på andra pågående större ärenden är Telia och Statens fastighetsverk

 

Till toppen