Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fler uppklarade brott hittills i år

Antalet ärenden som polisen redovisar till åklagare har ökat något under årets två första månader jämfört med samma period förra året.

− Det viktiga är att det syns en positiv trend. Men vi är inte helt nöjda med resultatet. Brottsoffer kan kräva mer av polisen, säger Mats Löfving, ställförträdande rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning.

Under år 2016 har polisen arbetat med att utöka resurserna i utreningsverksamheten genom att bland annat anställa mer civil kompetens, utveckla det tekniska stödet och införande av ett stort metodutvecklingspaket.

Fortsatt metodutveckling

Ett viktigt exempel på metodutveckling är att effektivisera flödena genom polisens kontaktcenter (PKC). Numera avslutas cirka en fjärdedel av alla ärenden direkt i PKC. Avsikten är att bara skicka anmälningar med utredningsbara uppslag vidare i utredningsorganisationen och ge de som anmält brottet en snabb muntlig återkoppling.

− I år tar vi nästa steg genom att höja kompetensen kring effektiva utredningsåtgärder på alla nivåer i organisationen. Vi fortsätter också se över behoven av ny teknik som kan effektivisera arbetet, ett exempel är förenklade avrapporteringssystem, säger Mats Löfving.

Positiv trend i år

Hittills i år har antalet ärenden som redovisas till åklagare ökat med 1,3 procent jämfört med samma period förra året. En stor del av ökningen beror på fler redovisade narkotikabrott (+13 procent) och trafikbrott (+10 procent). Redovisningen av våldsbrott är oförändrad. Störst antalsminskning syns för bedrägerier, som är en brottstyp som ofta har stora variationer över tid.

− Alla regioner arbetar för fullt med det åtgärdsprogram som tagits fram. Eftersom det tar en tid innan sådana insatser får fullt genomslag i ärendestatistiken borde den positiva trenden fortsätta under våren, säger Mats Löfving.

De tre polisregioner som har ökat ärenderedovisningen i år är Bergslagen (+16 procent), Nord (+10 procent) och Väst (+9 procent). I region Syd, Mitt och Öst är läget i stort sett oförändrat medan region Stockholm har minskat ärenderedovisningen med nio procent.

Frågor och svar om polisens utredningar 

Utredningsresultat jan-feb 2015-2017

Polisens utredningsresultat

I februari minskade antalet ärenden som redovisades till åklagare med fem procent medan de ökade med nära nio procent i januari. En viktig förklaring till variationerna är att antalet arbetsdagar per månad skiljer sig åt mellan de två åren. Under förra året minskade redovisningen samtliga månader med ett årsresultat på minus tio procent.

Hittills i år har utredningsandelen, antalet redovisade ärenden delat med antalet utredda ärenden, minskat från 28,6 till 27,6 procent. Antalet öppna ärenden äldre än sex månader har ökat med nära 17 procent.


 

Till toppen