Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fortsatt fokus på utredningsverksamheten i region Syd

Fokus på utredningsverksamheten fortsätter i region Syd. Trots ansträngd situation har regionen tagit flera krafttag under årets första månader.

Utredningsverksamheten är, tillsammans med arbetet mot det dödliga våldet, prioriterat av regeringen och uppdraget för Polismyndigheten är tydligt – förbättra utredningsresultaten. Under januari kom de första trendbrotten vad gäller antalet ärenden som redovisats till åklagare. Men läget är pressat.

- Vi har en oerhört ansträngd situation, där vi just nu har 150 utredare som arbetar bara med det dödliga våldet. Det påverkar dessvärre övrigt arbete, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef och processansvarig för utredningsverksamheten i region Syd.

Ett steg i arbetet med att effektivisera utredningsverksamheten är den nya strategin och modellen för att arbeta mot brottsaktiva individer som är misstänkta för flera brott som Nationella operativa avdelningen fattade beslut om i december 2016. En viktig del i det arbetet är det nya systemet för ärendesamordning, som i större utsträckning gör det möjligt att utreda de samlade brottsmisstankarna mot en och samma person och i ett sammanhang redovisa misstankarna till åklagaren.

- Ett fåtal individer står för en stor del av de brott som utreds. Det nya ärendesamordningssystemet innebär att vi får en bättre verksamhet och relevanta påföljder för de aktuella individerna, säger Tommy Lindén som arbetar med utvecklingsfrågor inriktat på utredning och lagföring i region Syd.

Arbetar för att öka antalet utredare

Parallellt med arbetet med att effektivisera utredningsprocessen pågår insatser för att öka antalet utredare i regionen. Kopplat till regeringens beslut om att särskilda utredningsgrupper ska inrättas för att hantera äldre ärenden sker en särskild satsning på bedrägeriärenden i region Syd. Arbetet kommer ske i nära samarbete med Åklagarmyndigheten och ambitionen är att en åklagare ska knytas till utredningarna för att stötta verksamheten.

- Utredningsresurserna kommer att öka påtagligt framöver och vi arbetar riktat och långsiktigt med att förbättra utredningsverksamheten med fokus på mängdbrott, säger Jarl Holmström.

Regeringen har också fattat beslut om att ett antal åklagare under minst sex månader ska placeras hos Polismyndigheten för att bistå utredare och förundersökningsledare i ärenden rörande mängdbrott. I region Syd pågår just nu rekryteringen av en åklagare till polisområde Malmö.

- Vi arbetar tillsammans för vårt gemensamma uppdrag, att öka lagföringen och ta tillvara målsägarens rätt att få sitt ärende utrett, säger Jarl Holmström.


 

Till toppen