Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nu är alla medborgarlöften för Jämtlands län undertecknade

Onsdagen den 1 mars genomförde polisområde Jämtland och representanter från länets kommuner en gemensam pressträff för att presentera de medborgarlöften som arbetats fram för 2017.

Medborgarlöften för Jämtland undertecknas av polis och kommun! Här ses tex Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun samt Eva Helin, chef för lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen.

Vad ska polisen tillsammans med kommunen satsa på, vad krävs för en tryggare vardag? Under sommaren och hösten 2016 har polis och kommun genomfört medborgardialoger i samtliga kommuner i länet och medborgarna har också haft möjlighet att besvara en enkät.

- Vid våra dialoger ute i länet har vi fått fram många synpunkter från medborgarna som tillsammans med kunskap från polis och kommun lett fram till en lokal problembild som ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt, säger Maria Könberg, kommunpolis i lokalpolisområde Östersund.

- Det känns positivt att vi nu tillsammans med kommunerna och medborgarna har kommit fram till konkreta löften som vi ska arbeta med för att öka tryggheten.


Länk till sidan för Polisen medborgarlöften, här kommer alla löften för Jämtland publiceras inom kort

Följ även Polisområde Jämtland på Facebook

Vad är medborgarlöften?

Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkan mellan kommun och polis. Det är konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Men även andra aktörer behövs, t.ex. brottsofferjourer, kvinnojourer, fastighetsägare, näringslivet och idrottsrörelsen och frivilliga organisationer.
 
Samverkan ska utgå ifrån en lokal problembild som bygger på kunskap från anställda inom polisen och kommun samt medborgarnas synpunkter, trygghetsundersökningar och lokal statistik. Sammantaget skapar det ett bra underlag för en konkret problembild. Beslut om vilka prioriteringar som görs ska tydligt utgå från ett medborgarperspektiv.

Till toppen