Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen vill ändra registrerutdrag

Vissa uppgifter som är viktiga när det gäller personer som ska arbeta med barn och unga kan idag saknas i utdrag ur belastningsregistret. Polismyndigheten har därför lämnat in en begäran till regeringen om att reglerna för registerutdrag ska ändras.

Polismyndighetens begäran gäller så kallad åtalsunderlåtelse, brott som utretts men där åklagaren valt att inte väcka åtal. Åtalsunderlåtelser står med i belastningsregistret men syns idag inte i de registerutdrag som används vid anställning i till exempel skolor och förskolor. Det kan leda till att personer som gjort sig skyldiga till brott som gör att de är olämpliga att jobba med barn och unga ändå kan få en sådan anställning.

I samband med en brottsutredning om grovt barnpornografibrott framkom nyligen att den misstänkte vid två tillfällen fått anställning vid skolor, trots att personen tidigare fått en åtalsunderlåtelse avseende ringa barnpornografibrott.

– Den begränsning av registerutdragen som görs idag är olycklig. Därför har vi lämnat in en begäran till regeringen om att förordningen om registerutdrag ska ändras så att även åtalsunderlåtseler finns med i registerutdragen för personer som vill arbeta med barn och unga, säger Ove Nilsson, verksjurist på rättsavdelningen.

Används då straffet inte påverkas

Ett vanligt skäl till åtalsunderlåtelse är att personen dömts för annan brottslighet och att det nya brottet inte skulle innebära att straffet skärptes. En förutsättning för åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast genom att personen erkänt.

I registerutdragen som används vid anställning i till exempel skolor och förskolor finns idag uppgifter om domar och beslut som lett till en påföljd. De brott som omfattas är sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån och barnpornografibrott.

Till toppen