Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisregion Mitt - stort antal mord under 2016

Fler mord än vanligt skedde förra året i polisregion Mitt. Men trots den ökade belastningen så finns det redan flera domar. Och i nästan alla övriga fall bedöms utredningsläget som gott.

2016 inleddes tolv förundersökningar om mord i region Mitt. Det är en dubblering jämfört med genomsnittet de senaste åren. Och som alltid slukar varje utredning stora resurser.

- Det är allvarligt att våldsbrotten ökar så kraftigt i hela Sverige, säger Carin Götblad, regionpolischef region Mitt.

- Mordutredningar är ansträngande. Även mord av icke spaningskaraktär kräver till exempel tekniska undersökningar och förhör. Insatser som är resursintensiva, säger Tommy Andersson, tillförordnad regionutredningschef i region Mitt.

Trots utmaningen att hitta utredare och tillräckliga resurser har flera mordutredningar som startade förra året gett resultat. I fem fall finns en dom eller så har åtal väckts. I fyra fall sitter personer häktade på sannolika skäl. Två utredningar har lagts ned eftersom den misstänkta avlidit och i det tolfte fallet pågår utredningen för fullt.

Sammantaget innebär det att det finns tydligt misstänkta eller dömda i elva av tolv mordutredningar som inleddes förra året.

- Mord är i alla kulturer det grövsta brott man kan begå mot en medmänniska. Därför är det så viktigt att vi gör allt vi kan för att i samtliga fall få fast den skyldige, säger Carin Götblad.

- Att driva stora och komplexa mordutredningar hela vägen på relativt kort tid är inte enkelt. Det visar på vilka kompetenta, men också engagerade medarbetare vi har, säger Carin Götblad.

Polisen utredningsmetod för grova brott (PUG) är en metod som utvecklats nationellt och som tillämpas i regionen. Bland annat använder man sig av databaser för att göra material sökbart. Arbetet kräver både speciell kompetens och särskilda resurser.

- Vi är bra på att utreda grova brott i polisregion Mitt. Regionen har över tid utvecklat en bra kultur som organisatoriskt stöds av enheter med särskild kompetens att arbeta utifrån PUG-metoden, säger Tommy Andersson.

- En viktig framgångsfaktor för att klara upp grova brott är att hela utredningskedjan hänger ihop. Från de ofta avgörande initiala åtgärderna av första patrull på brottsplatsen, till det fortsatta utredningsarbetet och givetvis en god och nära samverkan med åklagare, säger Carin Götblad.

 

Mer information: Jonas Partheen, presskommunikatör, 010-567 66 75, jonas.partheen@polisen.se

Till toppen