Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen fortsätter sin satsning mot hatbrott

Polisen har nu redovisat till regeringen hur myndigheten arbetar för att stärka arbetet mot hatbrott. Införande av särskilda utredningsgrupper, ökat samarbete med andra myndigheter och tydlig ansvarsfördelning är några åtgärder som har vidtagits.

Redovisningen utgör ett uppdrag i polisens regleringsbrev för 2016, som säger att myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i att utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott. Kort sammanfattat handlar det om införande av särskilda utredningsgrupper mot hatbrott, kompetensutveckling av polisanställda, ett ökat samarbete med andra organisationer och en tydlig ansvarsfördelning inom polisen.

– Det ännu är för tidigt att uttala sig om effekten av arbetet. Vi har dock ambitionen att fortsätta insatserna samt att följa upp och utveckla arbetet mot hatbrott, säger kommissarie Eva Sund.

Beskrivning av hatbrott

Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av:

hudfärg
nationellt eller etniskt ursprung
trosbekännelse
sexuell läggning
eller annan liknande omständighet

Återredovisning hatbrott 2017

Utsatt för hatbrott?

VI & DOM - en utställning om hatbrott

Till toppen