Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Satsning mot organiserad brottslighet

Idag presenteras 2016 årsresultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet till regeringen.

Arbetet har bland annat lett till 224 års fängelse och 54 miljoner kronor i skadestånd och 55 miljoner kronor i utmätta tillgångar till staten.

Bekämpa organiserad brottslighet mer lokalt

Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och har bidragit till att bekämpa den organiserade brottsligheten i samhället. Nytt i satsningen är att arbetet har ändrat inriktning och innebär att myndigheterna ska angripa problemen mer lokalt och regionalt. Myndigheterna ska jobba mer geografiskt för att bekämpa den organiserade brottsligheten, istället för att enbart slå mot enskilda kriminella individer.

– Det är den största satsningen sedan det myndighetsgemensamma arbetet startade 2009.  Nu arbetar samtliga myndigheter mer lokalt och regionalt mot den organiserade brottsligheten, säger Dan Eliasson, rikspolischef och ordförande i Samverkansrådet.

– Nu jobbar vi på ett lokalt plan med andra myndigheter för att komma till rätta med problem som påverkar samhället negativt. Det kan vara alltifrån skadegörelse till penningtvätt och skattebrott. Det regionala perspektivet blir allt viktigare för att bekämpa organiserad brottslighet, säger Per Wadhed, chef för Sekretariatet för Samverkansrådet och operativa rådet.

Bekämpa ekonomisk brottslighet

Det myndighetsgemensamma arbetet har satsat mycket på att bekämpa de kriminellas vinster och att ta bort ekonomiska incitament för de kriminella.  Lagföring, skadestånd och utmätta tillgångar har ökat under 2016 jämfört med 2015. Flera stora penningtvättsärenden och penningbeslag har också gjorts under förra året.

– De som illegalt utnyttjar välfärdssystem, statliga ersättningar och bidrag har fått betala för detta genom fängelsedomar och höga skadestånd. Detta är en tydlig signal om att brott inte ska löna sig, säger Dan Eliasson.
Mer utmätta tillgångar och fler fängelseår

Under 2016 lade myndigheterna ner stora resurser på att spåra och säkra tillgångarna hos de kriminella. Hela 55 miljoner kronor i utmätta tillgångar beslagtog Kronofogden under förra året – den kanske mest tydliga ökningen av samtliga utfall i satsningen. Myndigheternas arbete bedrivs mer långsiktigt och innebär att allt fler personers skulder uppmärksammas och blir föremål för långsiktiga åtgärder.

Inom ramen för insatser som beslutades i Operativa rådet blev 163 personer dömda och cirka 80 personer dömda till fängelse till sammanlagt 224 fängelseår i tingsrätten under 2016.  

Nya lagförslag

Satsningen har genererat viktig samhällsnytta. Den fördjupade kunskapen hos myndigheterna om den organiserade brottsligheten har lett till såväl nya lagförslag som bättre kontrollsystem. Exempelvis har den nya lagen om utökat förverkande ökat myndigheternas möjligheter att ta ifrån brottsvinster från de kriminella.

– Samverkan ger oss värdefull kunskap om hur kriminaliteten utvecklas och hur myndigheter tillsammans kan förebygga den organiserade brottsligheten. När rättssamhället kraftsamlar ökar vi trycket mot de kriminella och därmed förbättrar vi tryggheten för medborgarna, säger Dan Eliasson.

Rapporten Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2016

Till toppen