Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Skivarpsärendet med tre avlidna är nu helt avslutat

Polisen avslutar nu alla utredningsåtgärder i ärendet, där tre män hittades avlidna i en fastighet i Skivarp den 10 februari i år. Innehållet i flaskor från huset har nu analyserats.

Tre avlidna män anträffades i en fastighet i Skivarp och en mordutredning startades. Efter rättsmedicinska utredningar konstaterades att dödsorsaken i samtliga tre fall orsakats av kolmonoxidförgiftning. Utredningen om mord lades då ned.

En fjärde person som också hade vistats i huset samtidigt som de tre avlidna männen, uppgav att han druckit ur en flaska och då fått omedelbara förgiftningssymptom. Därför startade polisen en utredning om vållande till kroppsskada för att kunna undersöka om det funnits giftig dryck i huset. Samtliga öppnade flaskor som fanns i huset har nu analyserats. Den flaska som den överlevande mannen druckit ur visade sig innehålla alkohol men inget farligt ämne i övrigt. Symptomen som mannen beskrev efter att ha druckit ur flaskan stämmer väl överens med förgiftningssymptom av kolmonoxid.

Förundersökningen angående vållande till kroppsskada har letts av polisen.

Till toppen