Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Världen kommer med ny erfarenhet till polisen

Under måndagen drog VISP-projektet, (Världen I Svensk Polis), igång i Arbetsförmedlingens lokaler i centrala Helsingborg.

Bakgrunden är helt enkelt att få in människor med en annan bakgrund och erfarenhet till polismyndigheten. Under två veckor får det dryga tiotalet eleverna ta del av vad ett arbete i en statlig myndighet betyder. Kursen inleddes av biträdande polisområdeschef Hans Kjaersgaard för Polisområde nordvästra Skåne.

- Välkommen till polisen! Var ödmjuk men ta för er också. Se detta som en fantastisk möjlighet för er själva och för oss inom polisen att få in unika kunskaper, sa Hans Kjaersgaard.

Eleverna var i alla åldrar och i presentationsrundan vid kursstarten betonade flera av eleverna hur motiverade de var

.- Jag har funderat på att bli polis för jag vill arbeta för mitt nya land, sa en elev och flera av deltagarna nickade instämmande.

Flera i församlingen kom från länder där polisverksamheten bedrivs på ett helt annat sätt än i Sverige. I en del av dessa länder är kvinnor i polisverksamhet otänkbart. Kursledare Jan Melander, som är verksamhetsutvecklare vid polisen, menade att svenska polisen är en spännande arbetsplats.

- Polisen utstrålar en enorm makt, men samtidigt finns en professionalitet och ödmjukhet som åtminstone inte jag hittat hos någon annan arbetsgivare, sa Jan Melander. Efter två veckors utbildning blir det ett examensbevis. Sedan kommer deltagarna att placeras ut i Region Syd för en 12 månaders projektanställning.

- Det är viktigt att understryka att det är vi på polisen som, i samarbete med arbetsförmedlingen, valt ut de lämpliga kandidaterna till projektet. Respektive lokalpolisområde samt enhet har varit delaktiga och genomfört djupintervjuer för att sålla fram de mest motiverade. Projektet kommer att pågå till 2018, upplyser Polisregion Syds samordnare Malin Steiner.

Två unga tjejer satt vid ett bord vid första undervisningsdagen där de lyssnade och noterade uppmärksamt.

- Jag är egentligen utbildad frisör men har funderat under en längre tid att bli polis, sa 19-åriga Dinah Hasifc som ska arbeta vid receptionen i Karlskrona.

- Jag har tidigare pluggat på högskola men tycker det ska bli spännande att arbeta i en statlig myndighet. Jag hoppas få veta mer vad det innebär att arbeta som civilanställd inom polisen, sa jämnåriga Tina Mladenovic som ska arbeta vid utredningssektionen i Karlshamn.

Biträdande polisområdeschef Hans Kjaersgaard var mycket positiv efter sitt föredrag.

- Vilken fantastisk möjlighet att få in nya kunskaper och kompetenser in i polisen. Mångfaldsarbetet inom polisen går framåt men för sakta kan jag tycka. Det här, tillsammans med andra utbildningar, ökar möjligheten att rekrytera från icke traditionella grupper.

Fakta om nationella VISP-projektet

Projektet pågår från 2016 till 2018. Deltagarna får en visstidsanställning på 12 månader. Lönen bekostar polisregionerna ur sina egna budgetar. Minst 100 personer kommer att få tillfällig anställning under projekttiden. Projektet drivs i samverkan med Arbetsförmedlingen som hjälper till vid rekryteringen och står för deltagarnas ersättning under de första utbildningsveckorna.

Så här ser det ut idag:
Anställda med utländsk bakgrund 8 procent. Poliser med utländsk bakgrund 6 procent

 Källa : Polisen


 

Till toppen