Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fler döms för människohandel

23 fler anmälda fall av människohandel för sexuella ändamål jämfört med 2015, men något färre fall för andra ändamål. Även antalet personer som dömdes för människohandel ökade från två 2015 till sex 2016.

I fredags överlämnade Polismyndigheten den artonde lägesrapporten ”Människohandel för sexuella och andra ändamål” avseende 2016 till regeringen. Rapporten har utarbetats av kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg på Polismyndighetens nationella operativa avdelning, Noa, som också är ansvarig för Polismyndighetens uppdrag som Sveriges nationella rapportör rörande människohandel.

– Även om antalet fällande domar rörande människohandel är litet är det ändå glädjande att se att fler skyldiga blir dömda 2016 jämfört med tidigare år, säger Kajsa Wahlberg. Ett uppklarat fall rörde människohandel för sexuella ändamål med barn i region Bergslagen.

Människohandel är en komplicerad lagstiftning och de åtalade döms ofta för koppleri eller grovt koppleri istället. För rättsväsendet gör det kanske ingen större skillnad men brottsoffret kan gå miste om ett skadestånd då människohandel är ett brott mot person och koppleri är ett brott mot staten.

Misstänkta kartläggs

En framgångsfaktor i arbetet mot människohandel som Kajsa Wahlberg vill lyfta fram är att polisen arbetar med de här brotten på samma sätt som annat underrättelsestyrt polisarbete. Det vill säga att man kartlägger de misstänkta, spanar och samlar på sig stödjande bevisning innan man gör ett tillslag. Så har polisen börjat arbeta när det gäller människohandel för tiggeri vilket har gjort att vi nått större framgång och fått fler fällande domar.

– Då har man redan innan tillslaget skapat en bra grund för den fortsatta utredningen.  Det ökar sedan i sin tur möjligheten för att få en fällande dom.

Kajsa Wahlberg framhåller också att det är viktigt att även människohandel som rör andra ändamål än sexuella anmäls och utreds. Av rapporten framgår att det under 2016 anmäldes 33 fall av människohandel för tiggeri och 27 fall som rörde tvångsarbete. Det kan vara offren själva, en annan myndighet eller en frivilligorganisation som anmäler de här brotten men också att polisen initierar en utredning. När det gäller människohandel för tiggeri kom flertalet offer från länder som Rumänien och Bulgarien medan offer för människohandel för tvångsarbete i de flesta fall kom från länder utanför EU.

Förslag för stärkt straffrättsligt skydd

I takt med att fler personer får avslag på sin ansökan om asyl växer andelen personer som avviker och ”går under jorden”. De som håller sig gömda lever ofta ett mycket svårt liv. Om de arbetar har de en extremt låg lön och utnyttjas ofta av sina arbetsgivare. Det förekommer också att de som inte arbetar tvingas in i någon form av kriminalitet, prostitution eller tiggeri. För att stärka det straffrättsliga skyddet i fall där förfarandet inte bedöms som människohandel finns ett förslag om ett nytt, mindre allvarligt brott, utnyttjande av annans nödläge.

Åtgärder för det fortsatta arbetet

Förutom lägesbilden innehåller rapporten också ett antal åtgärder för det fortsatta arbetet mot människohandel. Bland annat föreslås en forskningsstudie kring svenska prostitutionsverksamheter och eventuella kopplingar till organiserad brottslighet.
Studien föreslås kunna genomföras i nära samråd med experter inom polisen och den nya Jämställdhetsmyndigheten som inrättas vid årsskiftet.

Till toppen