Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Förslag för att kunna pröva fler sökande

Antalet poliser ska öka. Polisen ger i en redovisning till regeringen förslag på åtgärder så att fler kan prövas till polisutbildningen och för att få fler att fullfölja antagningsprocessen.

Redan nu under höstens i prövningen av de som sökt till polisutbildningen som startar i januari 2018, har ett antal åtgärder genomförts.

– Det har medfört att ytterligare 500 personer har kunnat prövas, säger Stefan Wehlin som är gruppchef på HR-avdelningen och ansvarig för arbetet att attrahera till polisutbildningen.

Inför vårens prövning har Rekryteringsmyndigheten utökat sin personalstyrka och kommer då kunna pröva 3 200 personer, förutsatt att så många sökande går vidare efter det första steget i antagningsprocessen.

Några av förslagen i redovisningen till regeringen är att den som kallas till prövning själv ska kunna boka sin prövningstid och att polisen ska stå för kost och logi för de som prövas.

Ett annat förslag är att de som inte klarar motions- eller styrketestet, men som klarar övriga tester, får möjlighet att träna upp sig under studietiden och sedan genomföra sedvanlig examination. Men man måste fortsatt klara kraven för att bli polis.

– De åtgärder som beskrivs i redovisningen är förslag. Vissa av dem är relativt enkla att genomföra, andra behöver utredas ytterligare, säger Stefan Wehlin.

Läs mer om förslagen i Ökad kapacitet i antagningsprocessen (PDF)

Läs mer om antagningskrav, polisutbildningen och jobbet som polis på polisen.se/blipolis 

Fakta - Dagens antagningsprocess 

Det går att söka till polisutbildning två gånger per år, på våren och hösten. Till utbildningen som startar hösten 2018 finns det totalt 800 utbildningsplatser fördelat på lärosätena i Umeå, Södertörn och Växjö. Det går att läsa utbildningen på distans.

Det är Rekryteringsmyndigheten som på uppdrag av Polismyndigheten hanterar ansökningarna och prövningen till polisutbildningen.

Till toppen