Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gotlänningar trygga enligt ny mätning

Gotlänningarna är tryggast bland medborgarna i polisregion Stockholm, enligt en ny lokal trygghetsundersökning. De har också högst förtroende för polisen. ”Det är glädjande, men kanske inte helt oväntat”, säger Fredrik Persson, lokalpolisområdeschef.

Brottsförebyggande rådet har på polisens uppdrag gjort en trygghetsmätning nedbruten på varje lokalpolisområde. Totalt 200 000 personer är tillfrågade i undersökningen som är helt ny i sitt slag.

- Eftersom det är första gången mätningen görs finns inga jämförbara siffror. Därför är det svårt att dra säkra slutsatser. Vi arbetar utifrån vår lokala problembild, som invånarna på Gotland varit med och påverkat. Det är ett kontinuerligt arbete mot områdena våld, trafik, mängd- och narkotikabrott. I flera av dessa områden ser vi en positiv utveckling som delvis kan förklaras med vårt arbete och samverkan med bland annat Region Gotland, säger Fredrik Persson.

I undersökningen som gjordes under januari till april i år, svarar 21 procent av kvinnorna och 9 procent av männen på Gotland att de känner sig otrygga att vara ute sent på kvällen i sitt bostadsområde. Motsvarade siffror i hela landet är 36 respektive 19 procent.

Utsattheten för brott är också lägre än riksgenomsnittet. 21,5 procent av kvinnorna och 15,5 procent av männen uppger att de det senaste året utsatts för bedrägeri, fickstöld, personrån, misshandel, sexualbrott, hot eller trakasserier. Motsvarande siffra i riket är 24,3 och 21,8 procent.
 
- Den här mätningen blir ytterligare ett underlag till vårt arbete med medborgarlöften och de brottsförebyggande insatser vi gör tillsammans med andra aktörer, säger Fredrik Persson.
 
Kvinnor på Gotland är generellt mer utsatta för brott och mer oroliga, men har högre förtroende för polisen. 54 procent av kvinnorna och 40 procent av männen på Gotland svarar att de har mycket eller ganska högt förtroende för hur polisen bedriver sitt arbete.

Gotlänningarna är också mer nöjda med bemötandet och möjligheterna att få kontakt med polisen, än vad man är i resten av landet. 
 
Fakta:
Mer om trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet

Till toppen