Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Insatser mot sexuella trakasserier stärks

Polisen ökar insatserna i det interna arbetet mot sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling.

Rikspolischefen deltog i onsdags på ett möte med sex chefer inom rättsväsendet om vikten av att arbeta mot sexuella övergrepp och trakasserier. Myndighetscheferna enades i ett uttalande om att förstärka insatserna. Igår hade flera av myndighetscheferna, däribland rikspolischefen, också ett möte med justitie- och jämställdhetsministern i frågan.

− Den senaste tidens samhällsdiskussioner visar att sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling är ett betydligt mer omfattande samhällsproblem än vad som synliggjorts tidigare. Som arbetsgivare måste vi förstärka våra interna insatser på detta område, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Intern lägesbild

Polisen har få interna anmälningar som rör sexuella trakasserier. Men eftersom detta är ett strukturellt samhällsproblem finns sannolikt ett stort mörkertal.

− Myndighetsledningen har därför beslutat att bjuda in arbetstagarorganisationerna och skyddsorganisationen till en diskussion för att skapa en bättre lägesbild. Utifrån det får vi sedan identifiera vilka åtgärder vi gemensamt behöver arbeta vidare med för att motverka den här typen av oacceptabla handlingar, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Möten ska hållas både på nationell nivå och i polisens sju regioner. Allt detta ska ge underlag för riktade åtgärder.

− Precis som alla andra arbetsgivare måste vi våga syna oss själva och se om vi gör tillräckligt. De problem som har lyfts fram under den senaste tiden finns även inom polisen. Med vårt uppdrag är det extra viktigt att arbeta beslutsamt mot alla trakasserier på arbetsplatsen, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Nytt metodstöd

Polisen arbetar sedan tidigare med ett nytt metodstöd kring kränkande särbehandling som beräknas bli klart under första halvåret 2018. Det finns också planer på att tydligare integrera arbetet mot kränkande särbehandling i polisens nationella chefsutbildning. Efter den senaste tidens samhällsdiskussion har också flera delar av polisens organisation tagit lokala initiativ för att initiera ett förebyggande arbete mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Arbetet mot kränkande särbehandling utgår från Polismyndigheten strategi för likabehandling och polisens medarbetarpolicy. Polisen deltar också i regeringsuppdraget ”Jämställdhetsintegrering i myndigheter”.

Rikspolischef Dan Eliasson: "Kränkningar måste motarbetas"

Till toppen