Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen inför elchockvapen

Vid årsskiftet utrustas polisen med elchockvapen på försök. Vapnet införs på utvalda orter över hela landet och ska minska våldsnivån.

– Vi hoppas att elchockvapnet får ner det dödliga våldet och att våldsnivån överlag minskar, säger Pär Wärdig på polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Försöket med elchockvapen pågår i två år. Därefter beslutas om det ska bli en permanent lösning. 

Vanliga frågor och svar om elchockvapen

Varför inför polisen elchockvapen?
Vi tror att elchockvapen kan bidra till att minska det dödliga våldet och våldsnivån överlag, samt att skador på poliser och gärningsmän minskar. Vi är också intresserade av hur vapnet påverkar användandet av övriga våldshjälpmedel.

Vilka lokalpolisområden får elchockvapen?
Vällingby och Södermalm (Stockholm), Borås (Väst), Västervik (Syd), Piteå Älvdal (Nord). Dessutom får insatsgrupper i alla polisregioner tillgång till vapnet.
Totalt kommer cirka 700 poliser utbildas i att hantera elchockvapen.

Hur fungerar vapnet?
Vapnet skjuter iväg två små pilar som är förbundna med vapnet via tunna trådar. När de små pilarna går in i kroppen tappar man tillfälligt kontrollen av muskulaturen. Det gör att den som träffas blir oförmögen att röra musklerna och ofta faller till marken. Vapnet kan även användas genom att det trycks direkt mot kroppen utan att avfyra pilar.

Är det farligt för personer med pacemaker?
Det finns ingen risk att elchockvapnet påverkar en pacemaker.

Kan elchockvapen döda?
Totalt har elchockvapen använts miljontals gånger och det finns enstaka dödsfall som har inträffat i samband med att vapnet har använts. I de dödsfall som har inträffat har personens allmänna hälsotillstånd redan på förhand varit kraftigt nedsatt på grund av till exempel narkotikamissbruk. Våldanvändningen genom elchockvapen kan varit en möjlig bidragande orsak till den dödliga utgången. Det finns dock ingen entydig forskning som säger att den direkta dödsorsaken av en människa orsakats av elchockvapen.

Finns risk att polisen använder våld i ett tidigare skede än i dag?

Förhoppningen är att våldsnivån snarare kommer att minska. Elchockvapnet har en effektiv varningsfunktion som i andra länder har visat sig vara avskräckande. I cirka 80-90 procent av fallen har det räckt med att aktivera eller bara visa vapnet för att få kontroll över en situation.

Finns det risk för skador?
Liksom med alla våldshjälpmedel finns en skaderisk. För elchockvapen handlar det oftast om fallskador.

När kommer vapnet att användas?
Det går inte att ge några exakta scenarion när vapnet kommer att användas. Det är upp till den enskilde polisen att göra denna bedömning utifrån situationen.

Hur säkerställer polisen att vapnet inte missbrukas?
All användning registreras och lagras i vapnet. Information från elchockvapnet kan laddas ned till och lagras på en dator. Där kan man bland annat se när och hur vapnet har använts.

Kommer elchockvapen ersätta till exempel tjänstevapen?
Nej, elchockvapnet är ett komplement till polisens övriga utrustning.
 
Varför genomför man en försökverksamhet, finns inte tillräckligt med erfarenhet att få från andra länder?
Svensk polis anser att elchockvapen behöver testas i svenska förhållanden och utifrån svensk lagstiftning för att därefter utvärderas om det ska införas permanent.

 

Till toppen