Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen utreder allt fler ärenden

Redovisning av polisens verksamhetshetresultat hittills i år.

I polisens verksamhetsuppföljning, som redovisas varje månad, dras följande slutsatser om verksamhetsutfallet för perioden januari till oktober 2017:

  • Polisen utreder allt fler ärenden och antalet ärenden som redovisas till åklagare har ökat. Det är framförallt s.k. ingripandebrott (narkotika- och trafikbrott) som ökar. Ett skäl till ökningen av de ärendena är de medborgarlöften som ställts ut.
  • Redovisningen av bedrägerier och skadegörelsebrott ökar.
  • Ärenderedovisningen till åklagarna ökar i de flesta brottskategorier.
  • Ärendebalanserna minskar och är nu lägre jämfört med oktober förra året.
  • För att förbättra resultaten inom utredningsverksamheten och ytterligare öka antalet ärenden redovisade till åklagare fortsätter det utvecklingsarbete som pågår. Polisen kommer att anställa ytterligare medarbetare för att förstärka utredningsverksamheten.

Att genomströmningstiderna ökar förklaras bland annat med att polisen nu arbetar av balanserna med äldre ärenden. Genomströmningstiden mäter den tid det tar för ett ärende att passera från anmälan till åtgärd.

För första gången redovisas nu undersökningen NTU lokal. Den mäter och redovisar bland annat invånarnas trygghet, förtroendet för polisen och utsatthet för brott på lokalpolisområdesnivå. Undersökningen är ett bra underlag för att utveckla det lokala trygghetsarbetet, både för polisen och för andra samhällsaktörer. Då det är första gången undersökningen görs finns ingen tidigare mätning att jämföra med.

Polisens resultat

Till toppen