Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Samverkan till sjöss ökar säkerheten under EU-mötet

Sjöpolisen samverkar med olika myndigheter och upprätthåller säkerheten från sjösidan kring delegaterna på Eriksberg under det pågående EU-mötet.

Ett entreprenadfartyg har lagt ut ett band av flytbojar som markerar PL23 området i Göta älv. Det avspärrade området kring Eriksbergshallen sträcker sig 50 meter ut i vattnet. Älven är flitigt trafikerad. Inte minst har Stena Line båtar till både Tyskland och Danmark. Det krävs en nära samverkan med såväl företrädare för hamnen och olika myndigheter, som kommersiella aktörer för att båttrafiken ska kunna flyta utan alltför stora begränsningar.

– Det är inte så enkelt att bara hänvisa till en annan väg. Vi har samverkat med myndigheter och aktörer utifrån deras specifika uppdrag och möjligheter för att få det att fungera. Det har varit väldigt positivt, säger Frans Dahlén på sjöpolisen Väst.

Sjöpolisen har för kommenderingen fått förstärkning från sjöpolisen i Stockholm. Två gästande polisbåtar av stridsbåtsklass stävar in mellan pirerna. Längs sidan på en av båtarna löper en lina ner i vattnet. Som en del av säkerhetsarbetet söker sjöpolisen av botten med en sonar. Dykare har tidigare i veckan också sökt av botten. Ytterst handlar det om att upprätthålla säkerheten kring det pågående EU-mötet och då lämnas inget åt slumpen.

– När avspärrningarna är på plats är egentligen vårt uppdrag det samma som på land, fast på sjön. Det är platsbevakning. Vi ska i första hand se till att ingen obehörig kommer in på området från sjösidan. I andra hand ska vi också kunna hantera opinionsyttringar, säger Frans Dahlén vidare.

Förstärkningen har inte bara kommit från polisens egna led i andra delar av landet. För kommenderingen har sjöpolisen också haft en nära samverkan med både Kustbevakningen och Försvarsmakten. Militären har stridsbåtar i beredskap för att kunna bistå med evakuering vid en eventuell händelse.

– Kustbevakningen har inget eget mandat, utan lyder under vårt befäl och det fungerar väldigt bra. Det bidrar till att öka den fysiska närvaron och de kan hjälpa till med att spana och rapportera, säger Frans Dahlén.

Att verka på sjön har sina egna utmaningar. Väder och vind påverkar förmågan på ett annat sätt än på land. Samtidigt kan också konsekvenserna av att fysiskt stoppa någon som försöker ta sig genom avspärrningarna bli svårare.

– Det är kallt i vattnet och det finns alltid en risk för att folk kan drunkna. Därför har vi också tagit höjd för sjöräddningsinsatser. Här är framförallt Kustbevakningen en bra extraresurs på plats. Det är mycket att ta hänsyn till på sjön, förklarar Frans Dahlén.

Läs mer om sjöpolisens verksamhet:

Som på land fast i båt

Till toppen