Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Satsning på utredningsverksamheten ger resultat

Färre öppna ärenden och fler ärenden som redovisas till åklagare i polisområde Malmö.

Satsningen på utredningsverksamheten drog i gång på allvar i september och redan nu kan man se resultat – en 30-procentig ökning av antalet ärende som redovisas till åklagare och färre öppna ärenden. Den positiva kurvan ses i alla brottskategorier, från narkotika- och trafikbrott till brott mot person.

- Sedan satsningen drog igång har vi minskat antalet öppna ärenden med 18,6 procent och redovisar nu upp till 30 procent fler ärenden till åklagare varje dag, vilket är jättebra, säger Mats Sundling som är ansvarig för att effektivisera utredningsprocesserna i polisområdet.

Satsningen har bland annat inneburit att en grupp startats upp på sektionen för utredning av brott i nära relation, där man bereder ärenden för att snabbt kunna fatta beslut om ärendet ska utredas vidare eller läggas ner. En så kallad åklagargrupp, som leds av en åklagare som är anställd som förundersökningsledare hos polisen, har också tillsatts och börjat arbeta. Satsningen har även inneburit en omflyttning av personal från den brottsförebyggande verksamheten till utredningsverksamheten.

- Det är ett aktivt val vi gjort för att komma till rätta med utredningsverksamheten. Det är viktigt att komma ihåg att bakom varje utredning finns en målsägare som har rätt att få sitt ärende utrett i tid och det måste vi prioritera.

Medborgare som är i behov av akut hjälp av polisen kommer inte att påverkas då resurser från ingripandeverksamheten inte tas i anspråk för satsningen på utredningssidan.

Parallellt med den pågående satsningen arbetar polisområdet också med åtgärder för att undvika att antalet öppna ärenden ökar i ett längre perspektiv. Det handlar dels om att säkra bemanningen under sommarmånaderna, men också om att på sikt få en fast kader av utredare.

I september hade polisområde Malmö ungefär 8 500 öppna ärenden, den siffran är nu nere på ungefär 7 100 och ambitionen är att antalet öppna ärenden ska ner på under 7 000 innan årsskiftet.

- Det klarar vi om vi fortsätter i den här takten. Ju färre öppna ärenden, desto färskare ärenden utreder man, säger Mats Sundling.

Till toppen