Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Stor regional övning kring kärnteknisk olycka

KKÖ17 är en övning som ska utveckla och stärka beredskapen för att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka i Kalmar län. Polisens del av övningen kommer bland annat att bedrivas med en stab i Malmö.

Övningen pågår den 28–29 november och sker i respektive deltagares krisledningslokaler. Övningen ska utveckla och stärka beredskapen för att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka genom att fokusera på bland annat ledning och samordning, utrymning, en samlad lägesbild och prioritering av samhällsviktiga verksamheter och information och kommunikation. 

Allmänheten kommer inte att märka av övningen. Länsstyrelsen Kalmar län har det övergripande ansvaret för KKÖ17. Läs mer om övningen

De övande deltagarna är bland annat olika kommuner och länsstyrelser samt Polismyndigheten, SKB, Socialstyrelsen, SOS Alarm, SR P4, Strålsäkerhetsmyndigheten och Trafikverket.

Till toppen