Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Trygghetsmätning viktig del i lokalt arbete

Det är stora skillnader mellan olika delar av Stockholmsregionen när det gäller medborgarnas utsatthet för brott och känsla av otrygghet. Det visar en ny lokal trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet

Omkring en tredjedel, 29 procent av Stockholmarna känner sig otrygga att gå ut i sitt bostadsområde en sen kväll. 37 procent av kvinnorna och 19 procent av männen i regionen svarar att de känner sig mycket eller ganska otrygga om de går ut sent en kväll i området där de bor. I Rinkeby och Botkyrka är andelen otrygga högre, 52 respektive 45 procent.
 
– Undersökningen visar en högre oro i vissa särskilt utsatta delar av Stockholm. Det är känt sedan tidigare och ger oss ett kvitto på att de prioriteringar vi gör för att skapa trygghet är de rätta, säger regionpolischef Ulf Johansson.
 
Samtidigt är Stockholmarna minst oroliga för brottslighet i landet. 38 procent svarar att de i stor utsträckning känner oro för brottslighet i samhället, jämfört med 43 procent i riksgenomssnitt. Förtroende för Polisens sätt att arbeta i regionen ligger på samma nivå som resten av landet.

Oro för sexualbrott
Oron att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella angrepp är enligt undersökningen något större i storstadsregionerna än i andra delar av landet. 22 procent av kvinnorna och 2 procent av männen i Stockholm har under det senaste året oroat sig mycket eller ganska ofta för detta. Yngre är mer oroliga än äldre. Även utsattheten för sexualbrott är marginallt högre i regionen än i landet i stort. 

–  Vi behöver fokusera mer på den här typen av brottslighet, till exempel när det gäller förebyggande insatser och bemötande av brottsoffren. Vi ska också förstärka vår förmåga att utreda. Rättsväsendet måste ge en tydligare signal att det lönar sig att anmäla sexualbrott, säger Ulf Johansson.

Kan inte jämföras bakåt

Undersökningen är den första i sitt slag och resultaten kan därför inte jämföras bakåt i tiden. Metoden och antalet deltagare skiljer sig åt från de Nationella trygghetsundersökningar som Brottsförebyggande rådet gjort tidigare.
 
–  Det krävs fler undersökningar för att dra säkra slutsatser, men mätningen är ytterligare ett inspel i det arbete vi redan bedriver tillsammans med kommuner och andra samverkansparter utifrån lokala problembilder, säger Ulf Johansson.

Totalt har knappt 80 000 personer svarat på frågor som rör trygghet, utsatthet för brott, förtroende för rättsväsendet, erfarenheter av kontakter med rättsväsendet med anledning av utsatthet för brott och lokala problem.

– Vi vet att nedskräpning, klotter och skadegörelse bidrar till att skapa otrygghet i vissa bostadsområden och att det finns en öppen narkotikahandel i vissa av våra särskilt utsatta områden. Det här ska vi fortsätta jobba aktivt med, i samverkan med andra aktörer, säger Ulf Johansson.
 
Fakta:
Mer om trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet

Till toppen