Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Trygghetsundersökning i region Mitt

Idag presenterade BRÅ en ny lokal trygghetsundersökning, NTU Lokal. Undersökningen ger bland annat svar på den lokala problembilden och förtroendet för polisen hos allmänheten. 200 000 enkäter är utskickade och svarsfrekvensen är 44 % i hela landet.

Undersökningen är beställd av polisen och genomförd av BRÅ för att borga för en objektiv undersökning. Resultaten kommer att användas till att följa upp, utveckla och förbättra polisens arbete. De nya underlagen bidrar med information och nytta för regioner, polisområden och lokalpolisområden i uppföljningen av trygghet, utsatthet och förtroende samt som underlag för den strategiska planeringen av verksamheten.

NTU Lokal genomförs för första gången och kan betraktas som en nollmätning, vilket betyder att det inte går att göra direkta jämförelser med andra liknande undersökningar. NTU lokal kommer att genomföras regelbundet årligen från och med 2017. I och med den andra mätningen kommer det bli möjligt att börja göra jämförelser.

Resultatet för region mitt överensstämmer generellt med snittet för landet. Det är dock en första mätning och viktigt att understryka att undersökningen speglar invånarnas upplevda trygghet och att aktuella händelser kan påverka den bilden. Respondenternas upplevda trygghet/oro är subjektiv och återspeglar inte alltid brottsutvecklingen.

- I region mitt jobbar vi hårt för medborgarnas trygghet men vi behöver bli fler poliser, säger regionpolischef Carin Götblad.

Läs mer på BRÅ:s webbplats.

Fakta: NTU Lokal

NTU Lokal ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen (16–84 år) samt befolkningens upplevelse av trygghet och av rättsväsendet. Urvalet bestod av 200 000 personer varav 79 933 personer besvarade frågeblanketten. Utifrån en viktad beräkning är svarsfrekvensen cirka 44 procent. Undersökningen genomfördes under perioden januari–april 2017. NTU Lokal finansieras av Polismyndigheten.

Till toppen