Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fler redovisade ärenden

Antalet ärenden som polisen redovisar till åklagare har ökat med 2,4 procent under årets åtta första månader.

Polisen har sedan hösten 2016 arbetat med ett åtgärdspaket för att förbättra utredningsresultatet. Bland annat har fler civilanställda anställts, teknikstödet har utvecklats och ett brett metodutvecklingspaket håller på att genomföras.

− Det har bidragit till att vi i år har lyckats bryta den nedåtgående trenden för utredningsresultaten sedan 2010. Vi ligger nu på plus för sju av tio brottsområden. Samtidigt behöver vi fortsätta arbetet för att klara upp fler brott framöver. Det gäller särskilt våldsbrottsområdet, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning och ställföreträdande rikspolischef.

I rapporten görs också en särskild redovisning av utvecklingen för brott i nära relationer, våld mot barn och våldtäkter. Det visar att polisen lägger ner ett stort arbete på att utreda dessa brott, men att det fortfarande finns mer att göra för att minska ärendebalanserna och öka antalet redovisade ärenden till åklagare. Ett undantag är våldtäkter där antalet ärenden redovisade till åklagare har ökat med nio procent.

I rapporten till regeringen görs också en bedömning av vilka faktorer som kan ha påverkat de försämrade utredningsresultaten 2011-2016. Något av det som lyfts fram är ökad användning av förundersökningsbegränsning, förändringar i brottsstrukturen och minskat fokus på ingripandebrott (trafik- och narkotikabrott).

Ännu en förklaring är att antalet grova våldsbrott är på en rekordhög nivå. För några år sedan låg antalet dödliga skjutningar i kriminella miljöer på cirka 10 fall per år. 2015 och 2016 steg det till knappt 30 fall per år. Redan i augusti i år uppnåddes den nivån.

− De här utredningarna tar stora resurser i anspråk och är mycket svåruppklarade. Det gör att utredningsresurser måste flyttas från andra verksamheter. Därför har vi en fortsatt utmaning för att förbättra utredningsresultatet, säger Mats Löfving.

Läs mer: Polisens resultat

Fakta: Utredningsresultatet hittills i år

Den rapport för utredningsresultatet januari-augusti 2017, som polisen idag överlämnade till regeringen, visar bland annat följande:

• Antalet ärenden redovisade till åklagare har ökat med 2,4 procent.
• Antalet inkomna ärenden har minskat med 0,7 procent. De ärenden som minskat mest är it-relaterade bedrägerier, våldsbrott och snatterier. Mest ökar trafik- och narkotikabrott.
• Antalet bearbetade ärenden (förundersökning inledd) har ökat med 6 procent.
• Antalet öppna ärenden har ökat med 1 procent, vilket beror på en ökning av äldre öppna ärenden. Här finns dock en positiv trend då avståndet till föregående år har minskat under de senaste månaderna.


 

Till toppen