Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fortsatta gränskontroller

Regeringen avser förlänga gränskontrollerna vid inre gräns. Beslutet förväntas ge Polismyndigheten rätt att utföra gränskontroll vid alla landets inre gränser, det vill säga både luft-, sjö- och landgränser mot ett annat Schengenland.

Med anledning av säkerhetsläget i Europa och den hotbild som finns mot Sverige och Schengenområdet, meddelade regeringen den 12 oktober att Sverige avser ta beslut om att förlänga gränskontrollerna vid inre gräns, i hela riket.

Beslutet förväntas ge polisen rätt att utföra gränskontroll vid alla landets inre gränser, och arbetet med att anpassa det operativa polisarbetet till de nya förutsättningarna kommer nu att påbörjas, säger Patrik Engström, chef för polisens nationella gränspolissektion.

Till skillnad från tidigare kommer beslutet grundas på artikel 25 i Schengens gränskodex (2016/399), som tillåter införandet av tillfälliga inre gränskontroller vid allvarliga hot mot den inre ordningen och säkerhetheten, och gäller till 11 maj 2018.

Fram till dess att beslutet har fattats, gäller dock det tidigare beslutet om gränskontroller i utvalda hamnar och gränsövergångsställen i region Syd och Väst.

Även Danmark, Tyskland och Österrike har aviserat att de kommer genomföra gränskontroller vid inre gräns med stöd av artikel 25.

Mer information om regeringens beslut.

Till toppen