Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fullsatt på årets Mångfaldsdag

Likabehandling, jämställdhet och mångfald. Tre viktiga ämnen som på olika sätt uppmärksammades under tisdagens Mångfaldsdag i Västerås.

Det långsiktiga arbetet med att skapa en mer jämställd arbetsplats, fortsätter inom region Mitt. Att arrangera Mångfaldsdagar är en av många viktiga delar, som syftar till att inspirera, informera och ge nya infallsvinklar kring jämställdhet.

Regionpolischef Carin Götblad inledningstalade och betonade vikten av hur viktigt det är att ta till vara på kollegor med annorlunda bakgrund, för att skapa en bra arbetsplatskultur.

Det är tredje året i rad som vi arrangerar dagar kring mångfald och jämställdhet. Och dagarna är viktiga. Vi lever idag i ett samhälle med olika sorters människor, med olika sorters bakgrund. För att kunna utföra våra arbetsuppgifter och klara av vårt uppdrag, måste vi ha kunskap om mångfald och jämställdhet. Vi inom organisationen har mycket att komma med, men vi behöver utveckla oss ännu mer och höja vår kompetens. Vi behöver ifrågasätta oss själva, vilket förhållningssätt har vi till det nya? Ser vi det som möjligheter eller ett hot?Vi behöver en bra balans mellan kvinnor och män, med olika bakgrund och olika åldrar. Mitt råd är att tänka brett och värdesätta andras erfarenheter, sa Carin Götblad.

Walk the talk
Under dagen kunde vi bland annat lyssna till
Professor Sarah Wamala Andersson, forskare Linley Chiwona Karltun och läkarstudenten Pauline Ocaya. De har nyligen gett ut boken ”Unstoppable women”. Under en paneldebatt, som leddes av moderator Karin Wentzell från LPO Uppsala/Knivsta, diskuterades varför mångfald är en viktig chefsfråga och fördomar på arbetsplatser. De delade med sig av sina personliga erfarenheter, hur viktigt det är med inkluderande arbetsplatser och allas lika värde. De gav även flera exempel på fördomar.
– Jag har mött många fördomar under min tid som läkarstudent. Jag har blivit ifrågasatt om jag verkligen kommer att klara av att plugga till läkare, för att många som ser ut som mig, de blir inte läkare. De blir undersköterskor eller städerskor, berättade Pauline Ocaya.

För att öka engagemanget och motivationen kring mångfaldsarbete inom organisationer, krävs kunskap och förståelse. Både hos den enskilde individen, men även ur ett större perspektiv.
– Det behövs kunskap i frågor kring mångfald och jämställdhet, därför är det viktigt med utbildning och information, så att man förstår sin egen vinning, berättade Sara Wamala Andersson.

Innan paneldebatten avslutades, var det två saker som lyftes lite extra.
– Var självkritiskt och titta på er organisation och arbetsplats. Chefen sitter på mycket makt. Hur rekryterar vi människor och hur behåller vi dem?  Finns det en viss jargong hos oss som gör att folk slutar? Var självkritisk och ha ett driv att alltid vilja utvecklas. Det kommer att leda till att hela organisationen utvecklas, sa Pauline.

– Jag vill säga det enkelt; Walk the talk, gör det du säger, avslutade
Linley Chiwona Karltun.

Utöver de inbjudna gästföreläsarna professor Sarah Wamala Andersson, forskare Linley Chiwona Karltun samt läkarstudent Pauline Ocaya, fick deltagarna på Mångfaldsdagen även lyssna och inspireras av polis John Franco, civil passhandläggare Bulgaria Alarcon samt lokalpolisområdeschef Jale Poljarevius, representant för Likabehandlingskommittén och jämställdhetsintegrering i region Mitt.

Årets Mångfaldsdagar i region Mitt, arrangeras för chefer vid två tillfällen. Först ut var Västerås den 10 oktober, och den 17 oktober är det dags för Gävle.

Till toppen