Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Information till målsägande kan ha missats

Frågor har uppkommit om polisen brustit i informationen till målsägande vid en utredning om dataintrång. Saken kommer nu anmälas till Särskilda utredningar.

Det handlar om en utredning med cirka 400 målsägande som varit utsatta för dataintrång eller försök till dataintrång. Åtalet omfattade 27 stycken dataintrång och 3 stycken försök till dataintrång. För de målsägande som inte ingick i åtalet upprättades en lista som polisen och Säkerhetspolisen skulle kontakta och informera om vad som skett.

Polisen har kontaktat ett antal av de målsägande som fanns med på listan, men flera uppger att de inte kontaktades. Polisens uppfattning är att alla målsägande borde ha informerats, men i dagsläget går det inte att säga varför det inte gjordes. Polisen ska nu gå igenom listorna och så snart det är möjligt kontakta de målsägande som inte har fått någon information.

Till toppen