Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kommentar till uppgifter om polisens it-säkerhet

Polisen kommenterar medieuppgifter om myndighetens säkerhetskopiering av datauppgifter.

Medieuppgifter gör nu gällande att Polismyndigheten kan ha gjort ett avsteg från säkerhetsskyddsförordningen i sin säkerhetskopiering av datauppgifter inom polisen.
 
− Vi har inte brutit mot säkerhetsskyddsförordningen när det gäller hantering av skyddsvärd information. I beslutet görs en missvisande beskrivning om hur polisen faktiskt har överfört datauppgifter. Överföringen har hela tiden gjorts i polisens it-system och har därmed varit inom vår kontroll. Vid överföringen används en krypteringslösning godkänd av Försvarsmakten, säger Tomas Landeström, chef för Polismyndighetens it-avdelning.
 
Bakgrunden till beslutet var att polisen hade en otillräcklig säkerhetskopiering av data inom myndigheten. Det innebar en potentiellt mycket stor sårbarhet. Bristen identifierades redan 2013 av Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten.
 
− Den lösning för säkerhetskopiering som nu används innebär att informationen överförs helt automatiserat från maskin till maskin inom polisen. Ingen person har åtkomst till informationen eller har möjlighet att tillgodogöra sig den, säger Tomas Landeström.

Polisen har haft svårt att svara på medias frågor om detta beslut på grund av sekretess. Utifrån Ekots frågeställningar har vi utgått från att de har haft tillgång till båda besluten. Men eftersom besluten omfattas av sekretess har vi inte kunnat korrigera vissa frågor som ställs eller redogöra för beslutens exakta innehåll.

När intervjun med Ekot gjordes i september var vår uppfattning också att vi inte hade brutit mot Säkerhetsskyddsförordningen i form. Efter det har åklagare, i ett beslut den 13 oktober, gjort en annan bedömning.

− Inga känsliga uppgifter om polisens verksamhet, våra medarbetare eller andra enskilda har röjts till obehöriga, säger rikspolischef Dan Eliasson.
 
Den åklagare som tidigare har gjort en bedömning av ett beslut om systemet Palasso har även haft tillgång till detta beslut. Åklagaren har inte inlett någon förundersökning. 

− Vi har även tidigare bett tillsynsmyndigheten Säkerhetspolisen om råd och vägledning kring polisens användning av datanät och kommunikationslösningar. Vi har också stramat upp beredningsrutinerna för beslut, säger rikspolischefen.

Till toppen