Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kommentar till uppgifter om polisens IT-säkerhet

Polisen följer säkerhetsskyddsförordningen och har en mycket hög IT-säkerhet inom verksamheten.

Sveriges radios Ekoredaktion hävdar idag att polisen har agerat i strid med säkerhetsskyddsförordningen. Rapporteringen bygger på en felaktig tolkning av vissa sekretessbelagda dokument och uppgifter som Ekot har tagit del av. Här finns en annan bild om man har tillgång till helheten.

Dåvarande myndigheten Rikspolisstyrelsen ställde för tre år sedan, i juni och augusti 2014, frågor till Försvarsmakten om möjligheterna att använda olika slags krypteringslösningar vid dataöverföring inom polisen.

− Försvarsmakten är inte den instans som godkänner polisens användning av tekniska lösningar eller krypteringslösningar. Försvarsmakten tar fram tekniska lösningar för överföring av hemliga uppgifter i datanät utanför myndigheters kontroll och ger i övrigt vägledning och råd. Den tekniska lösning som rikspolischefen ett knappt år senare fattade beslut om, inom en ny myndighet, handlar inte om datanät som polisen inte har kontroll över, säger Tomas Landeström, chef för Polismyndighetens it-avdelning.

Försvarsmakten kan också anvisa hur deras framtagna lösningar i övrigt får användas. Polisen har i sin användning av berörda tekniska lösningar följt de anvisningar för sådan övrig användning som polisen har fått från Försvarsmakten.

− Vi kan utöver detta inte lämna några mer detaljerade kommentarer, just för att inte genom det orsaka stor skada för polisens verksamhet och dess anställda. Polismyndigheten ingår dessutom i Totalförsvaret och verksamheten har en stark koppling till Säkerhetspolisens arbete. Det sätter stora begränsningar kring hur vi kan kommentera vår informations- och IT-säkerhet, säger Tomas Landeström.

Till toppen