Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Många deltagare i medborgardialogen

Kommunpolis Ulf Lundgren höll tillsammans med kollegor och Uppsala kommun en medborgardialog vid Resecentrum i Uppsala i slutet av september.

Det visade sig att det skulle mottas med ett stort intresse från allmänheten.  1.589 personer har delat med sig av förslag och kloka tankar på hur Uppsala Resecentrum kan göras ännu tryggare och trevligare.

Svaren och förslagen är ett viktigt underlag när polisen och kommunen ska besluta om ett förnyat medborgarlöfte för Resecentrum.

Medborgarnas tankar och synpunkter är viktiga för att vi tillsammans med kommunen ska kunna fortsätta att jobba i rätt riktning med tryggheten kring Resecentrum och göra miljön trevligare, säger kommunpolis Ulf Lundgren.

Enkätens resultat om otrygga platser

  • Centralpassagen sticker ut som den i särklass otryggaste platsen. Nästan två av tre svarande uppger detta.
  • Ungefär var femte upplever perrongerna som otrygga platser.
  • Ungefär var sjätte upplever stationshuset som otryggt.
  • Någonstans mellan var femte och var sjätte upplever andra platser som otrygga. Här sticker: busshållplatserna, Frodeparken och Centralgaraget ut, men även stationens framsida och cykelparkeringarna upplevs som otrygga.

Förbättringsförslag från enkäten
På frågan ”Vad skulle få dig att känna dig tryggare?” svarar:

  • Över hälften att de vill se fler poliser eller ordningsvakter.
  • Drygt var tredje vill ha bättre och mer belysning.
  • Strax över var tionde vill ha fler kameror.
  • Ungefär sexton procent upplever att det största problemet är gäng, alkoholpåverkade eller andra personer som uppehåller sig på Resecentrum och gör miljön otrygg.
  • Ungefär var tjugonde svarande vill se bättre underhåll/städning, bättre och finare utsmyckningar och mer personal eller öppna butiker kvälls-/nattetid.
  • Annat som efterfrågas är att vakterna patrullerar och sprider ut sig, ett särskilt trygghetsnummer, larmknappar, mer civilsamhälleliga aktörer på plats och kulturevenemang.

Polisen och kommunen tar nu fram en gemensam lägesbild för Resecentrum, gör prioriteringar och enas om fokusområden för samverkan.

Detta ska formuleras i ett medborgarlöfte som ska kommuniceras med Uppsalaborna. Kommunstyrelsen och polisens ledning för Uppsala ska senast i december 2017 fatta beslut om det förnyade medborgarlöftet.

Uppföljning Medborgarlöfte Uppsala 2016
Så tas medborgarlöften fram

Till toppen