Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Om regeringens beslut att förlänga gränskontrollerna vid inre gräns

Med anledning av den allvarliga hotbild som finns mot Sverige och Schengenområdet meddelade regeringen 12 oktober 2017 att Sverige avser ta beslut om att förlänga gränskontrollerna vid inre gräns, i hela riket.

Beslutet förväntas ge Polismyndigheten rätt att utföra gränskontroll vid alla landets inre gränser, det vill säga båda luft-, sjö- och landgränser mot ett annat Schengenland.

Till skillnad från tidigare kommer beslutet grundas på artikel 25 i Schengens gränskodex (2016/399) som tillåter införandet av tillfälliga inre gränskontroller vid allvarliga hot mot den inre ordningen och säkerhetheten, och gäller till 11 maj 2018. Fram till dess att beslutet har fattats, gäller dock det tidigare beslutet om gränskontroller i utvalda hamnar och gränsövergångsställen i region Syd och Väst.

”Om det i området utan inre gränskontroll föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en medlemsstat, får den medlemsstaten exceptionellt återinföra gränskontroll vid hela gränsen, eller vid vissa avsnitt, under en begränsad tidsperiod på högst 30 dagar eller så länge som det allvarliga hotet kan förväntas kvarstå om varaktigheten överstiger 30 dagar. Omfattningen och varaktigheten av det tillfälliga återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna får inte överskrida vad som är absolut nödvändigt för att bemöta det allvarliga hotet.

[….]

Ett återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna får totalt sett endast gälla i högst sex månader, medräknat förlängningar enligt punkt 3 i denna artikel. När det förekommer exceptionella omständigheter som avses i artikel 29 får den totala perioden utsträckas till som mest två år i enlighet med punkt 1 i den artikeln.
(Artikel 25, Kodex om Schengengränserna, 2016/399)

  • Även Danmark, Tyskland och Österrike har aviserat att de kommer genomföra gränskontroller vid inre gräns med stöd av artikel 25.
  • Gränskontrollerna vid inre gräns kommer inte vara heltäckande, men ger möjlighet för Polismyndigheten att ta beslut om att utföra gränskontroller vid behov.
  • Polisens operativa arbete fortsätter tills vidare som tidigare, men arbetet med att anpassa den operativa verksamheten till de nya förutsättningarna kommer påbörjas.
Till toppen