Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen deltar i cyberattack-övning

En simulerad cyberattack mot it-system ska förbättra samarbetet mellan myndigheter och tydliggöra ansvar och roller i lednings- och styrfunktionerna hos de inblandade.

– Cyberattacker är ett högaktuellt område. Det finns redan exempel på överbelastningsattacker. Cyberövningar är viktigt för att utveckla, förbättra och fokusera på samarbete vid dessa typer av it-incidenter, säger Göran Kessell, projektledare vid polisens nationella operativa avdelning, krisberedskap och nationell samordning.

Övningen som heter iPILOT 2017 ska vara nätverks- och kompetensuppbyggande för funktioner inom det svenska systemet som blir involverade vid cyberattacker mot kärntekniska anläggningar eller annan elproduktion.

Simulerad attack som sedan utvärderas

Försvarshögskolan leder övningen. Totalförsvarets forskningsinstitut ansvarar för att driva och konfigurera övningsmiljön.

I den första delen, som genomförs den 16-19 oktober, simuleras en cyberattack mot it- samt styr- och kontrollsystem liknande de som finns vid svenska kärnkraftverk. Myndigheter och representanter från kärnkraftverken deltar samt även representanter från det internationella atomenergiorganet, IAEA.

Under den andra delen, som sker den 7 november i seminarieform, utvärderas och diskuteras ansvar och roller i lednings- och styrfunktionerna.

Viktigt brottsförebyggande arbete

Övningens ska utvärderas och presenteras i en rapport. Rapportens resultat blir underlag för utveckling av styrdokument och i kravställning mot elindustrin (tillståndshavarna). Att bygga upp kunskapen inom elsektorn är viktigt.

– Det brottsförebyggande arbetet är viktigt och särskilt det förtroendeskapande arbetet så att vi framför allt får de privata aktörernas förtroende och att man vågar påtala säkerhetsproblem och risker. Det kan vara känsligt eftersom det kan skada varumärket, säger Göran Kessell.

iPILOT 2017

iPILOT 2017 är delfinansierat av EU:s fond för inre säkerhet med 2 917 647 kronor, 75 procent av totala kostnaden. Elsäkerhetsfonden bidrar med 500 000 kronor.

iPILOT 2017 är ett samarbetsprojekt mellan Polismyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Svenska kraftnät, SvK, och har utvecklats i en tidigare etablerad samverkansgrupp för myndigheterna.

I projektet ingår även aktörer från elsektorn, främst så kallade tillståndshavare – stora elbolag som av SSM beviljats tillstånd att driva en kärnteknisk anläggning.

Aktörerna har olika uppdrag:

  • Tillståndshavarna och SSM ska förhindra radiologiska utsläpp eller stöld av radioaktiva ämnen
  • Den elproducerande industrin och SvK ska förhindra störning av elproduktion
  • Polisen ska kunna lagföra samt verka brottsförebyggande 
Till toppen