Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens verksamhetsresultat

Redovisning av polisens verksamhetsresultat hittills i år.

I polisens verksamhetsuppföljning, som redovisas varje månad, dras följande slutsatser om verksamhetsutfallet för perioden januari till september 2017:

  • Polisen utreder allt fler ärenden och antalet ärenden som redovisas till åklagare har sammantaget ökat. Det är framförallt så kallade ingripandebrott, narkotika- och trafikbrott, som har ökat vilket beror på en högre aktivitet och ett målinriktat arbete från polisen. Detta sker bland annat genom en ökad användning av nya mobila systemstöd. 
  • Även redovisningen av andra brottskategorier ökar, exempelvis bedrägerier, skadegörelsebrott och brott mot person vilket gör att antalet ärenden redovisade till åklagare har ökat i en majoritet av brottskategorierna.
  • Ärendebalanserna ligger på högre nivåer än 2015 men är nu på samma nivå som 2016, vilket tyder på en positiv utveckling. Genomströmningstiderna är fortsatt högre än för 2015 och 2016. 
  • Polisen fortsätter det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra resultaten inom utredningsverksamheten och för att öka antalet redovisade ärenden. Nyligen har också beslut fattats om att anställa ytterligare civila medarbetare i syfte att främja utredningsverksamheten, främst avseende våld mot person.
  • Arbetet fortsätter för att komma närmare medborgarna och vara mer tillgängliga.

Läs hela redovisningen: Polisens resultat

Till toppen