Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Satsning mot it-relaterade brott

Polisen ökar insatserna mot it-relaterade brott. Nya regionala it-brottscentrum byggs upp och fler poliser ska utbildas för att arbeta med dessa brott.

Bedrägerier är vanligt förekommande brott på internet, liksom handel med droger. Andra exempel på it-brott är hatbrott, hot, sexuella övergrepp på nätet, barnpornografibrott, dataintrång och överbelastningsattacker. Som en följd av det samhälle vi i dag lever i, är dock en stor del av alla brottstyper it-relaterade.

Polisens satsning mot den här typen av brottslighet är helt avgörande för vår brottsuppklarning, och därför är det viktigt att det genomsyrar hela vår verksamhet, säger Johannes Welin, chef för samordningsgruppen på polisens nationella it-brottscentrum. 

Satsningen innebär bland annat att Noa, nationella operativa avdelningen, anställer ytterligare ett 30-tal personer med olika specialistkunskaper inom området, som ska arbeta vid polisens nationella it-brottscentrum. Det ska också utbildas ett flertal utredare från Noa för att bättre kunde hantera it-forensiskt material.

I februari i år togs också beslut om att inrätta regionala it-brottscentrum i polisens sju regioner. Verksamheten är nu under uppbyggnad, och kommer vara en väsentlig del i utredningsarbetet av dessa brott.

Internet är globalt och brott, till exempel överbelastningsattacker, riktade mot Sverige kan därmed begås varifrån som helst. Det försvårar naturligtvis utredningsarbetet och understryker vikten av vårt internationella polissamarbete, säger Johannes Welin.

Till toppen