Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Verksamhetsuppföljning augusti

I polisens verksamhetsuppföljning, som redovisas varje månad, dras följande slutsatser om verksamhetsutfallet för perioden januari till augusti 2017.

Antalet ärenden redovisade till åklagare har sammantaget ökat jämfört med samma period för 2016.  Ökningen består framförallt av trafik- och narkotikabrott som till största delen utgörs av s.k. ingripandebrott. Detta är en konsekvens av en ökad aktivitet inom området samt ett målinriktat arbete genom bland annat en ökad användning av nya mobilsystemstöd. Även redovisningen av bedrägerier, skadegörelsebrott, övriga brott mot person samt övriga brottsbalksbrott har ökat. Antalet redovisade ärenden har ökat i sex av tio brottskategorier.

Ärendebalanserna tillsammans med genomströmningstiderna ligger på högre nivåer än samma period förra året. Tendensen är dock att ärendebalanserna minskar, vilket tyder på en positiv utveckling. Det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra resultaten inom utredningsverksamheten fortsätter för att öka antalet redovisade ärenden avseende bland annat våldsbrott.

I augusti månad fanns medborgarlöften och samverkansöverenskommelser i nästan samtliga kommuner. Alla kommuner har utsedda kommunpoliser. Detta är viktiga steg i arbetet mot att komma närmare medborgarna.

Polisens resultat

Till toppen