Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Begränsad framkomlighet i Göteborg 30 september

Lördagen den 30 september planeras flera demonstrationer och evenemang i centrala Göteborg. Mycket folk förväntas vara i rörelse och framkomligheten kommer att vara begränsad. Detta påverkar också trafik och kollektivtrafik.

Polisens uppdrag är att säkra människors grundlagsskyddade rättighet att demonstrera och uttrycka sina åsikter under säkra och ordnade former.

Planerade demonstrationer på lördag kommer att ha stor påverkan på centrala Göteborg, bland annat i form av avspärrningar och störningar i buss- och spårvagnstrafik:

  • Ett större område stängs av för trafik, framför allt berörs sträckan från Korsvägen längs Skånegatan till Ullevigatan och delar av Slussgatan, Nya allén, Parkgatan, Engelbrektsgatan, Berzeliigatan och Tegnérsgatan. Trafikavspärrningarna gäller från lördag morgon och tas bort så snart det bedöms vara möjligt.
  • Ett område spärras av enligt polislagen § 24. Det innebär att polisen bestämmer vilka personer som får vistas i området. Begränsningarna omfattar främst Sten Sturegatan, del av Nya allén och angränsande gator.  Begränsningarna kan variera under dagen, vilket betyder att vissa delar av ytan berörs under vissa tidpunkter. Polis på plats arbetar för att underlätta in- och utpassering för boende på dessa adresser.

Alla som rör sig i centrala Göteborg under lördagen rekommenderas att vara ute i god tid och uppmanas att följa polisens anvisningar på plats.

Följ den löpande händelseutvecklingen på polisen.se. För aktuell trafikinformation hänvisar vi till trafiken.nu och vasttrafik.se.

Till toppen