Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

De allra flesta känner sig trygga i Stockholms stad

Fyra av fem stockholmare svarar att de känner sig trygga i Stockholm men oron har ökat visar en ny trygghetsmätning. I Spånga Tensta och Rinkeby Kista syns en större grad av oro, vilket det även gör i Hässelby Vällingby och Skärholmen.

– Jag är egentligen inte förvånad över att otryggheten ökar. Vi lever i en otryggare värld med dramatiska händelser både i Stockholm och i andra storstäder i Europa. Mätningen visar en ökad oro i vissa särskilt utsatta delar av Stockholm och det ger oss kvitto på att de prioriteringar som vi gör för att skapa trygghet är de rätta, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

I en storstad som Stockholm sker det stora förändringar över tid och det kan skapa känslor av oro men en viktig slutsats är att den faktiska utsattheten för brott har en mycket liten ökning, endast 2 till 3 procent, enligt studien.

– Vi ska nu titta djupare på resultaten och dra lärdomar av den för att bli ännu bättre på det trygghetsskapande arbetet som vi redan genomför i samverkan med andra, säger Ulf Johansson.

 Denna mätning ligger väl i fas med Brottsförebyggande rådets senaste nationella trygghetsmätning från 2016 då det framkommer samma tendens, en ökning av oro och otrygghet.

Det är även viktigt att ta hänsyn till att det är komplicerat att mäta otrygghet och oro för brott, eftersom trygghet är en subjektiv upplevelse, som kan vara kopplad till konkreta händelser eller vara en generell, ospecifik känsla.

Ta del av trygghetsmätningen 2017 på Stockholm stads hemsida

Fakta - Stockholm stads trygghetsundersökning 2017
Under våren 2017 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för femte gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört 2008, 2011, 2014 och 2017.

Syftet med undersökningen är att skapa en samlad bild av hur utsatthet för brott, upplevelser av ordningsstörningar och upplevelse av trygghet eller oro för att utsättas för olika typer av brott fördelar sig över stadens olika delar. Undersökningen genomfördes – liksom tidigare år – som en postenkät till ett slumpmässigt urval av 32 531 personer 16-79 år mantalsskrivna i Stockholm. 

Till toppen