Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Narkotikahundar arbetar förebyggande på Södermalm

Ändrat beteende hos gatulangarna kräver ändrade arbetsmetoder för polisen. På Södermalm används sedan en tid hundar i arbetet för att stävja narkotikahandeln.

Annika Ljung, chef för narkotikagruppen på Södermalm beskriver situationen i många av Södermalms parker och torg som en kommers med öppen narkotikahandel. Riktat brottsförebyggande arbete och insatser görs regelbundet och har på många håll gett resultat.

Men de misstänkta har till viss del ändrat sitt beteende.

– Vi vet att de har tillgång till narkotika, men vi hittar inget på dem. Men i närheten av platserna där de hänger hittar vi narkotika. De gömmer mycket, allt från tabletter till marijuana och amfetamin, säger Annika Ljung.

Förebygga och förhindra narkotikabrott
Där kommer hundarnas arbete in i bilden. Arbetsmetoden med narkotikahundar för att förebygga och förhindra narkotikabrott har tidigare använts på bland annat ungdomsfestivalen We Are Stockholm, med ett gott resultat. Det preventiva brottsförebyggande arbetet är en lika viktig del som att upptäcka gömmorna.

– Det handlar om att utnyttja den breda kompetens som finns inom polisen, säger Annika Ljung.

Stör narkotikahandeln
Hennes uppfattning är att bemötandet hos människor på stan till stor del har varit positiv, förutom bland grupperna som arbetet riktas mot.

– De blir ofta lite irriterade och inte riktigt bekväma, säger Annika Ljung.

I dag används de fyrbenta kollegorna några gånger i veckan och arbetsmetoden är fortfarande ny. Men Annika Ljung är mycket positiv till samarbetet med hundförarna.

– Den här gruppen hundförare är extremt motiverade och kunniga. De har en egen tanke bakom hur vi ska arbeta och då blir resultatet bra.

Till toppen