Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Säker kryptering används

Inga hemliga datauppgifter inom polisen har skickats via osäkra krypteringslösningar.

Kompletterande uppgifter från polisen om hur känsliga datauppgifter skyddas i det personaladministrativa systemet Palasso.

Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda känslig data. Använder ni andra krypteringsmetoder än de som Försvarsmakten godkänt?

Vi använder oss av en annan krypteringslösning, än den som Försvarmakten tagit fram, i datanät som är inom polisens kontroll. Detta är i enlighet med §13 säkerhetsskyddsförordningen. Den lösning vi använder håller en mycket hög standard.

Går det berätta mer om vilken krypteringsmetod polisen använder?

Vilken den är kan vi inte berätta på grund av sekretess. Att berätta det skulle kunna vara till skada polisverksamheten och är därför sekretessbelagt.

Vad innebär det i praktiken att alla uppgifter sänts i ett ”datanät som kontrolleras av polisen”?

Det innebär att vi använder det ordinarie datanätet som vi använder i hela vår verksamhet och som hanterar uppgifter i olika skyddsklasser.

Vilken typ av data har det externa företaget haft tillgång till?

Enbart sådana datauppgifter som är nödvändiga för att klara av arbetsuppgifternas utförande. All personal är inplacerad i säkerhetsklass och är registerkontrollerad.

Vilken typ av arbetsuppgifter har det externa företaget hjälpt polisen med?

Det handlar om systemförvaltning såsom felsökning och rättning i systemen med mera. Alla arbetsuppgifter utförs på uppdrag av polisen och under polisens ledning. Detta är noga reglerat i säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsinstruktion med företaget. All personal är inplacerad i säkerhetsklass och är registerkontrollerad.

Innebär det här att ni använde er av det så kallade avstegsbeslutet som refereras i medierna?

Ja, men beslutet innebar inte något avsteg från säkerhetsskyddsförordningens krav. Beslutet innebar att vi använder oss av en annan krypteringslösning än Försvarsmaktens, vilket är möjligt när arbetet bedrivs i ett datanät som är inom polisens kontroll. Detta är i enlighet med §13 säkerhetsskyddsförordningen.

 

Till toppen