Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Svensk och finsk polis samverkar i insats

Med anledning av den planerade demonstrationen på Victoriatorget i Torneå idag genomför polisen i Norrbotten en insats. Svensk och finsk polis samverkar också enligt Prümrådsbeslutet som tillfälligt ger finsk polis möjlighet att agera i Sverige.

Under den senaste tiden har det inkommit uppgifter till svensk polis från finsk polis att personer som tidigare kommit som asylsökande till Finland nu eventuellt avser att ta sig över till Sverige via Haparanda. Enligt dessa uppgifter skulle detta kunna ske i samband med den demonstration som hålls på Victoriatorget i Torneå idag tisdag den 5 september.

Polisens uppdrag under insatsen i Haparanda har två huvudsakliga inriktningar. Den första handlar om att säkerställa att inga ordningsstörningar uppkommer på den svenska sidan av gränsen i samband med demonstrationen.

Den andra handlar om att kontrollera om de som väljer att korsa gränsen har tillstånd att vistas i Sverige. Väljer de som korsar gränsen att söka asyl är det Migrationsverket som ansvarar för handläggningen.

Finsk polis får bistå svensk polis

Med anledning av gränsens utformning i Haparanda/Torneå har svensk polis begärt biträde av finsk polis enligt Prümrådsbeslutets artikel 17, som sedan den 2 juli 2017 är implementerad i svensk rätt (Lagen om internationellt polisärt samarbete 2017:496 kap. 4). Detta innebär att ett antal utpekade poliser från Finland under en begränsad tid kan agera på svensk mark, under svenskt befäl.

- Vi har speciella förutsättningar vid gränsen här i Haparanda/Torneå. I och med detta beslut kan finsk polis agera och stötta oss vid händelse att det skulle uppkomma ordningsstörningar på svensk sida om gränsen, berättar Lars Öberg kommenderingschef i polisområde Norrbotten.

Prümrådsbeslutet artikel 17 ger polismyndigheter i olika länder möjlighet att stötta varandra inom ramen för gemensamma insatser. Prümrådsbeslutet ger i detta sammanhang den svenska polisen möjlighet att operativt samverka med polis från andra länder i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet till exempel vid en större tillställning.

De finska poliser som i detta fall deltar i insatsen i Sverige står under svensk ledning. De ska tilldelas vissa polisiära befogenheter och samma rätt som svenska polismän att exempelvis använda skjutvapen.

- Prümrådsbeslutets artikel 17 ger svensk polis ytterligare ett verktyg att använda, och vi väljer att använda det nu. Enligt de uppgifter jag fått är detta den första gången som den nya lagstiftningen används i Sverige, avslutar Lars Öberg.

Mediekontakt

Mediefrågor kring Prümrådsbeslutet besvaras av Lars Öberg, tel. 070-622 83 12.

Till toppen