Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Tillståndsansökningar i region Syd

Information om tillståndsansökningar enligt ordningslagen under 2017-2018 i region Syd

Rättsenheten i region Syd (Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län) har under delar av 2017 genomfört en omfattande organisatorisk förändring som bland annat medfört att vår förmåga att tillmötesgå krav på tillgänglighet varit begränsad.

Tillståndsgruppen i region Syd har sin mest hektiska period under tiden mars – augusti. Då ökar antalet ansökningar markant samtidigt som personalresursen minskar till följd av semester. Likaså har handläggarna hos våra samarbetspartners i kommuner och hos räddningstjänsten semester. Allt detta sammantaget leder till längre handläggningstider för tillståndsansökningarna.

För att på bästa sätt kunna möta de utmaningar som förväntas 2018, då valåret genererar en stor mängd tillståndsansökningar utöver det normala inflödet, behöver vi få in kompletta ansökningar i god tid före planerat startdadum för arrangemang etc.

Vi har därför tagit fram följande information.

Vad ska ansökan innehålla?

Handläggning av ansökan påbörjas inte förrän ansökningsavgiften är inbetald. För att handläggaren ska kunna avgöra vilken ansökningsavgift som ska aviseras måste ansökan innehålla följande uppgifter:

 • Ansökningsblankett komplett ifylld med
  - Personnummer/organisationsnummer
  - Fullständiga uppgifter om ansvarig person
  - Startdatum för arrangemanget inklusive etableringstid (med etableringstid avses tid då arrangören förbereder genom t.ex. bygga tält m.m. då arrangemanget inte är pågående)
  - Slutdatum för arrangemanget inklusive avetableringstid (med avetableringstid avses tid då arrangören fåterställer efter genomfört arrangemange t.ex. nedmontering av tält)
  Beskrivning av evenemanget, antal deltagare, besökare, åldersgrupp, anordningar m.m. Viktigt att sökande beskriver evenemanget så noggrant som möjligt så att handläggarna kan skapa sig en bild av vad det är ni önskar genomföra.
 • Intyg och skisser
  - Besiktningsintyg för tält avsedda för mer än 150 personer
  - Larmanordningar – besiktningsprotokoll och anläggarintyg
  - Detaljerad, skalenlig ritning, karta eller skiss som ger handläggaren en klar bild över evenemangsområdet, var och vad som ska belamras samt hur närliggande området ser ut
  - Diverse intyg vid ansökan kring skottlossning, sprängning, pyroteknik m.m.
 • Säkerhetsplan som visar hur arrangören har tänkt genomföra arrangemanget för att det ska ske på ett säkert sätt
  - Antal ordningsvakter i förekommande fall
  - Antal funktionärer
  - Utrymningsvägar
  - Övrig personal t.ex. trafikvakter m.fl.

En ofullständig ansökan måste kompletteras inom viss tid som myndigheten anger, vilket förlänger handläggningstiden och den sökande riskerar därmed att inte få tillstånd i tid.

Ansökningstider

Den tid som anges nedan under avsnittet Bryttider är då ansökan bör vara inskickad för att Polismyndigheten ska hinna pröva ansökan och utfärda tillstånd i tid. Ansökningsavgiften måste betalas in så snart avi om avgiften mottagits av den sökande. Sökande ombeds att inte skicka in ansökan tidigare än max 6 månader före planerat arrangemang, med undantag för de större evenemangen (se nedan), då prövning ändå inte sker förrän efter nedan angivet brytdatum.

Bryttider

Ansökningar som avser nedan nämnda arrangemang bör ha kommit in till myndigheten senast angivet datum. För ansökan som inkommer senare än nedan angivna datum riskerar arrangören att inte få sitt tillstånd utfärdat i tid.

 

- Julmarknad med start 2017-11-16 eller senare 2017-10-02
- Julgransförsäljning med start 2017-12-01 eller senare 2017-11-06
- Uteservering med start 2018-03-15 eller senare 2018-01-15
- Internationella kvinnodagen 2018-03-08 2018-02-05
- Valborsfirande och valborgseldar 2018-03-05
- 1 maj-demonstration 2018-03-05
- Nationaldagsfirande 2018-04-09
- Skolavslutning med start 2018-06-11 eller senare 2018-04-16
- Midsommarfirande 2018-04-23
- Cirkus med start 2018-06-11 eller senare 2018-04-02
- Oktoberfest med start 2018-10-01 eller senare 2018-08-13

Större evenemang

Vid större evenemang som t.ex. konserter (Big Slap, 90-talsfest m.fl.), marknader (Kiviks marknad, Sjöbo mark-nad, Tingsryds marknad, Äppelmarknad i Kivik m. fl.), festivaler/stadsfester (Helsingborgs HX, Malmöfestivalen, Skärgårdsfestivalen, Hasslöfestivalen, Kalmars stadsfest, Visfestival, Öland rots, Karl Oskar-dagarna m. fl.), Ten-nisveckan i Båstad, Falsterbo Horse show, Viktoriadagen, Sweden Rock, Emmabodafestivalen, Lundakarnevalen etc. rekommenderar vi att ansökan skickas in senast 4 månader i förväg. Denna typ av ansökningar kommer inte att behandlas tidigare än ett år före evenemangets startdatum.

Där behov finns kommer vi att boka in möten med arrangör och kommun. När det gäller dessa evenemang är vi medvetna om att all information som krävs för ansökan inte är fastställd så långt i förväg, vilket vi självklart tar hänsyn till.

Övriga ansökningar

För övriga ansökningar som avser arrangemang under tiden mars-augusti 2018 har vi en handläggningstid på minst 6 veckor. Det innebär att ansökan måste skickas in cirka 8 veckor före genomförande- eller startdatumet.
Eventuella frågor kring informationen besvaras av Karin Jensen, tfn 114 14, rättsenhet Syd.

Informationsblad för utskrift (PDF)

Till toppen