Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Trafikvecka ska påverka attityden

Mer än varannan förare anser att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsbegränsningen. En attityd som måste förändras och därför har polisen extra fokus på kontroller av hastighet nästa vecka.

Trots att sänkt medelhastighet är den mest effektiva åtgärden för att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken säger närmare sex av tio förare att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsbegränsningen, enligt Trafikverket.Det här måste förändras om färre ska dö eller bli allvarligt skadade på vägarna, därför kommer polisen öka fokuseringen på hastighetskontroller nästa vecka.

– Att förarna vet att hastigheten på vägarna övervakas är viktigt för attityden. Det i sin tur är avgörande för att den allmänna hastigheten ska sänkas, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg på polisen.

Det stora flertalet av dem som kör för fort kör några kilometer över hastighetsgränsen. Men eftersom de är så många har de stor effekt på medelhastigheten. Kontrollerna kommer därför riktas mot både den stora massan som kör lite för fort och de få som kör långt över gällande hastighetsgräns.

– Alla måste ändra sin attityd till att köra för fort, och inse att några få kilometer över rådande gräns har stor påverkan på stoppsträckan och därmed risken för allvarliga olyckor, säger Ursula Eriksson.

Initiativet till trafikveckan kommer från EU och genomförs i alla medlemsländer samtidigt.

Polisens arbete med trafikbrott

Till toppen