Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Verksamhetsuppföljning juli

I polisens verksamhetsuppföljning, som redovisas varje månad, dras följande slutsatser om verksamhetsutfallet för perioden januari till juli 2017.

Antalet ärenden redovisade till åklagare har sammantaget ökat. Ökningen består framförallt av trafik- och narkotikabrott som till största delen utgörs av s.k. ingripandebrott. Detta är en konsekvens av en ökad aktivitet inom området. Även redovisningen av bedrägerier, skadegörelsebrott, övriga brott mot person samt våldtäkter har ökat. Antalet redovisade ärenden har ökat i sex av tio brottskategorier.

Ärendebalanserna tillsammans med genomströmningstiderna ligger på höga nivåer. Tendensen är dock att de minskar. Det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra resultaten inom utredningsverksamheten fortsätter för att öka antalet redovisade ärenden avseende bland annat våldsbrott.

Regeringen har inför höstens budgetproposition aviserat att polisen får 2 miljarder kronor för 2018, 2,3 miljarder kronor för 2019 samt 2,8 miljarder kronor för 2020, sammantaget över perioden 7,1 miljarder kronor. Det innebär att anslagsnivån ökar med ca 2,8 miljarder kronor och uppgår till ca 26,8 miljarder kronor år 2020. Det höjda anslaget möjliggör ökade resurser och bättre förutsättningar för att stärka polisverksamheten i hela landet. Vi kan nu fortsätta utveckla polisnärvaron ytterligare i våra lokalpolisområden, fullfölja satsningen som påbörjats i de särskilt utsatta områdena och ytterligare förstärka utredningsverksamheten.

Läs hela redovisningen: Polisens verksamhetsuppföljning

 

Till toppen