Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Att förhindra brott

Ett av polisens viktigaste uppdrag är att förebygga brott, men det är ett arbete som oftast inte får särskilt mycket utrymme i media och den allmänna debatten.

Det ljumma intresset hos media och debattörer när det gäller brottsförebyggande (BF) arbete kan bero på att det är ett arbete som är svårt att mäta. Ett uteblivet brott hamnar ju inte i någon statistik och det kan därför vara svårt att säga om polisen jobbar effektivt eller inte när det gäller brottsförebyggande arbete. Vi kan dock se att antalet inkomna ärenden minskade med 3 procent i region Bergslagen under 2017 jämfört med året innan. Det kan betyda att polisens brottsförebyggande arbete haft effekt, men det kan också betyda att brottsligheten minskat av andra orsaker. I hela landet ökade antalet inkomna ärenden till polisen med 0,1 procent, medan den alltså minskade med tre procent i vår region. Det är den kraftigaste minskningen av inkomna ärenden i landet. 

Det är inte bara polisen som arbetar med brottsförebyggande insatser. Även kommuner, företag, bostadsbolag och andra gör det. Även privatpersoner som skaffar svårforcerade cykellås, brytskydd på husdörrar, grannsamverkar med mera, jobbar brottsförebyggande. 

 

Brottsförebyggande samverkan

I lokalpolisområde Örebro arbetar polisen sedan flera år tillbaka med en metod som kallas Effektiv samordning för trygghet (EST). Det är en samverkan mellan polisen och flera andra aktörer; Örebro kommun med bland annat skolor och fältgrupp, bostadsbolag, kollektivtrafiken, väktarbolag, räddningstjänsten med flera. Varje vecka upprättas en gemensam lägesbild och verksamheter samordnas för att hantera dessa. Fokus ligger på händelser som påverkar tryggheten hos allmänheten. Det kan handla om incidenter mot verksamheter, skadegörelser, bränder, öppen narkotikahandel etc. 

– Ett av syftena är att följa utvecklingen i olika stadsdelar i kommunen för att kunna samordna resurser mer proaktivt innan större händelser sker och för att förhindra större ordningsstörningar eller brott, säger Tomas Ammer, kommunpolis i lokalpolisområde Örebro. Om det ändå sker allvarligare händelser finns redan samverkansorganisationen igång och är van att arbeta i linjen. Det går snabbt att få till åtgärder när de behövs och alla tar ansvar kring lägesbilden. 

Genom att tillsammans uppmärksamma problembilder och vilka problem som är återkommande kan man från alla aktörer se var man bör sätta in mer långsiktiga åtgärder. Orsaksanalyser kan göras tillsammans och det blir i dessa fall naturligt vilka aktörer som kan vidta åtgärder mot problembilden. 

– Innan vi tillsammans upprättade lägesbilden fanns en stor risk att problemen flyttades mellan olika aktörer där man tyckte att det var någon annan organisations ansvar. När vi gör det tillsammans så ser vi i många falla att alla kan bidra efter sin profession mot ett gemensamt mål. 

 

Arvika

I lokalpolisområde Arvika i västra Värmland jobbar polisen, tillsammans med bland annat socialtjänsten, frivilligorganisationer med flera, för att minska det som kallas ”våld i nära relation”, det vill säga när en person slår sin fru/man/sambo/barn.

– Arbetssättet går ut på att vi tar fram adresser där det finns personer som är kända för våld i nära relation eller där misstanke finns, säger Niklas Wahlberg, gruppchef ingripandeverksamheten i Arvika. Vi spanar sedan mot adresserna och om något händer så ingriper vi omedelbart.

När det gäller våld i nära relation är det många gånger så att den som blir slagen på grund av rädsla eller annan påverkan inte medverkar i polisutredningen. Men när polisen snabbt är på plats kan polisen själva dokumentera och stå för anmälan. Det ökar chansen till att den som blivit slagen vågar medverka och även att de som upprepar sitt våld får klart för sig att polisen kan stå utanför dörren. Anmälningarna gällande våldsbrott mot kvinnor minskade med 20 procent i Arvika under 2017.

Ett annat brottsförebyggande arbete man jobbar med i Arvika gäller olovliga körningar med epa/a-traktorer. För några år sedan hade man stora problem med dessa fordon som var trimmade och skapade farliga trafiksituationer. IGV-polisen Henrik Lindblad var den första ingripandepolisen i Sverige som fick den utbildning som krävs för att besikta fordon. Innan det var det endast trafikpoliser och bilinspektörer som hade utbildningen.

– På drygt ett år besiktade jag och min kollega 75 a-traktorer och hittade fel på samtliga ekipage, säger Henrik Lindblad. Vi får tips från omgivningen och lär oss själva också vad vi ska vara uppmärksamma på.

Under 2017 minskade antalet anmälda brott gällande olovlig körning med 30 procent. Idag är det fortfarande många a-traktorer på vägarna, men de är trafiksäkra och lagliga i betydligt större utsträckning än tidigare.

Tre artiklar om polisregion Bergslagen

I tre artiklar beskriver vi översiktligt bland annat hur polisregion Bergslagen ser ut, hur inflödet av ärenden ser ut i region Bergslagen, varför många anmälningar läggs ned och hur vi jobbar brottsförebyggande.

Artikel 1: Det här är polisregion Bergslagen

Artikel 2: Så ser inflödet ut i polisregion Bergslagen

Artikel 3: Att förhindra brott

Till toppen