Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ökning av verkställighetsärenden

Antalet ärenden från Migrationsverket till polisen om att verkställa ut- och avvisningar har ökat med 24 procent jämfört med motsvarande period 2017. Det visar en redovisning från polisen.

Under de tre första månaderna i år har antalet ärenden som överlämnats från Migrationsverket till polisen ökat med 24 procent jämfört med motsvarande period 2017. I nästan 80 procent av de ärenden som är möjliga att verkställa var personen avviken vid överlämnandet. Bristen på förvarsplatser har resulterat i färre verkställigheter. De verkställighetsärenden som är under handläggning består i huvudsak av personer som är efterlysta, samt en ökande andel svårare ärenden, till exempel problem att få resehandlingar från utländska beskickningar, eller sjukdomstillstånd.

Detta visar Polismyndighetens delredovisning av uppdraget i regleringsbrevet 2018 att verkställa fler beslut om av- och utvisning, är nu klar. Myndigheten ska säkerställa att arbetet sker värdigt, humant, effektivt, enhetligt och rättssäkert.

Läs polisens delredovisning av uppdraget från regeringen att verkställa fler av- och utvisningsbeslut.

Till toppen